DEN HAAG - Het kabinet heeft te maken met tegenvallers die inmiddels zijn opgelopen tot ongeveer 2 miljard euro. Dat meldt minister Jan Kees de Jager (Financiën) later donderdag op zijn weblog.

''Dat is veel geld, maar het is wel belangrijk om dat in het juiste perspectief te zien: de totale begroting omvat ruim 250 miljard euro aan uitgaven en de problematiek is qua omvang ongeveer vergelijkbaar met voorgaande jaren'', aldus de CDA-minister. Het bedrag van 2 miljard is een tussenstand.

De afgelopen weken werd al duidelijk dat vooral de ministers van Volksgezondheid en die van Sociale Zaken met forse tegenvallers te maken hebben.

De Jager noemt geen bedragen per ministerie maar bij Volksgezondheid zou het gaan om een bedrag van zeker 1 miljard euro en bij Sociale Zaken om ongeveer 300 miljoen euro.

Broek ophouden

Volgens de begrotingsregels van het kabinet moeten alle ministers de overschrijdingen elders op hun eigen begroting repareren. ''Ten aanzien van de tegenvallers hanteer ik steeds hetzelfde strenge uitgangspunt: iedere minister moet zijn eigen broek ophouden.''

Bovendien mogen ze meevallers die het gevolg zijn van hogere inkomsten niet gebruiken om de gaten te vullen. Die meevallers, die er volgens De Jager inderdaad ook zijn, gaan naar de aflossing van de staatsschuld.

Bezuinigingsplannen

De Jager heeft deze en volgende week bilaterale gesprekken met ministers over de problemen op hun begroting. VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken zei eerder al dat hij wil voorkomen dat gaten in zijn begroting dit jaar leiden tot ''onnodig ingrijpende'' maatregelen.

Hij bekijkt of tegenvallers op te vangen zijn met meevallers op de langere termijn of te verrekenen zijn binnen de bezuinigingsplannen voor deze kabinetsperiode.

Eind april wil De Jager de tegenvallers en de oplossingen daarvoor bespreken in de ministerraad. De definitieve afspraken worden dan verwerkt in de Voorjaarsnota, die voor 1 juni naar de Tweede Kamer gaat.