DEN HAAG – Het is een gotspe dat minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) in zijn nota over mensenrechtenbeleid inzet op de bescherming van cyberdissidenten, terwijl hij dinsdag niet uitsloot dat vermeend Wikileaks-medewerker Rop Gonggrijp aan de VS wordt uitgeleverd.

Dat stelt SP-Kamerlid Harry van Bommel woensdag tegenover NU.nl. “Als er één man het symbool is van cyberdissidentie dan is het wel Gonggrijp”, stelt hij.

Rosenthal presenteerde woensdag een nota waarin hij het kabinetsbeleid op het gebied van mensenrechten uiteen zette.

Een belangrijk onderdeel daarvan is de focus op internetvrijheid. Zo valt er te lezen: “Samen met onder meer de VS, Zweden (…) zal Nederland een voorttrekkersrol blijven vervullen op het gebied van internetvrijheid. Nederland zal met deze partners samenwerken in de ondersteuning, zowel politiek als financieel, van cyberdissidenten en bloggers”.

Ook staat er dat Nederland nog dit jaar een internationale conferentie wil organiseren over hoe landen en organisaties beter kunnen samenwerken om internetvrijheid te bevorderen.

Uitlevering

Rop Gonggrijp ontkent onderdeel te zijn van Wikileaks, de organisatie van Julian Assange, maar zijn rol bij het naar buiten komen van Wikileaks-video wordt momenteel wel door de Amerikanen onderzocht.

Rosenthal liet dinsdag in de Tweede Kamer weten een uitlevering van Gonggrijp aan de VS niet uit te sluiten.

“Het is een gotspe dat Rosenthal juist bij deze man zegt: als ze hem willen kunnen ze hem krijgen”, aldus Van Bommel.

Geen standpunt

Volgens de SP’er toont dit aan dat de nota weer veel mooie woorden bevat, maar dat de praktijk een hele andere blijkt te zijn.

In een reactie laat Rosenthal weten dat uitleveringsverzoeken tot de portefeuille van de minister van Justitie behoren. Bovendien is er nog geen sprake van zo'n verzoek dus wil hij ook nog geen standpunt innemen.

Wel verwijst Rosenthal naar een reactie van Gongrijp op zijn uitlatingen. "De heer Gongrijp heeft daar op zijn weblog eenvoudigweg begrip voor getoond", aldus de minister.