DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) legt kritiek van de internationale arbeidsorganisatie ILO op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) naast zich neer.

De Krom schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat hij het niet eens is met de kritiek en niet van plan is om de 'opvolger van de WAO', die ongeveer vijf jaar geleden is ingevoerd, aan te passen.

De FNV riep het kabinet begin maart op om de ILO-kritiek ter harte te nemen. De arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (VN) vindt onder meer de eis dat iemand ten minste 35 procent arbeidsongeschikt moet zijn voor een uitkering, te hoog.

Maar volgens De Krom kan de ILO niet duidelijk maken waarom de ondergrens van 35 procent te hoog is. Ook wijst hij erop dat de WAO-hervorming juist in samenspraak met werkgevers en de vakbeweging, waaronder de FNV, tot stand is gekomen.