DEN HAAG - Acht korpschefs van de politie of hun plaatsvervangers hebben vergoedingen ontvangen waarop zij geen recht hadden.

Daarom wil minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) het aantal vergoedingen voor de politietop tot een minimum terugbrengen.

Het geld dat de korpschefs te veel hebben ontvangen, gaat de minister niet terugvragen.

Dat heeft Opstelten de Tweede Kamer woensdag laten weten. In vijf gevallen gaat het om te hoge toelages voor representatiekosten.

Dubbele woonlasten

De betreffende korpsbeheerders gaan hier meteen een einde aan maken, hebben ze de minister beloofd. Verder gaat het tweemaal om vergoedingen voor dubbele woonlasten en een compensatie voor belastingheffing.

Een onterechte vergoeding voor kinderopvang heeft de korpsbeheerder zelf al stopgezet.

Toelages

Opstelten heeft laten uitzoeken of hij de toelages kan terugvorderen, maar dat is zo lastig dat de minister daarvan afziet. Om herhaling te voorkomen zitten vergoedingen voor de politietop er in de toekomst nauwelijks nog in, kondigt Opstelten aan.

Korpsbeheerders mogen ook niet meer de ruimte hebben om aanvullende voorzieningen voor hun topmensen te regelen. Voor dienstreizen naar het buitenland komt er een gedragscode.

Niet door de beugel

Vorig jaar meldde de Rijksauditdienst al dat in 23 gevallen de toelages niet volgens de regels waren. In zestien gevallen heeft het korps alsnog aan kunnen tonen dat de vergoedingen wel door de beugel konden.

Het ging voornamelijk om declaraties die net iets te hoog waren of waar geen bonnetjes voor waren. Zes maal ging het om vergoeding die op zich in orde was, maar waarvan de juridische grondslag aanvankelijk niet deugde.

Magda Berndsen

Onder de korpschefs die een onterechte vergoeding kregen, is het huidige D66-Kamerlid Magda Berndsen. Vanaf 2006 was zij korpschef in Friesland.

Zij kreeg een vergoeding voor dubbele woonlasten omdat ze met haar werkgever had afgesproken niet te verhuizen voor haar nieuwe baan en er financieel niet op achteruit wilde gaan.

Berndsen zegt er bij haar aanstelling op te hebben vertrouwd dat de politie haar een correcte arbeidsovereenkomst aanbood. Hoewel Opstelten het geld niet terug gaat vragen, wil Berndsen het wel teruggeven. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20.000 euro.