DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) houdt vast aan zijn plan om de uitkering van een AOW'er die samenwoont met een volwassen kind te korten.

Dit zorgde woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer voor grote onvrede bij regeringspartij CDA. Deze meent dat kinderen en ouders hiermee worden gestraft voor het feit dat ze voor elkaar willen zorgen.

Maar volgens de VVD-bewindsman is in de loop der jaren een oneerlijke situatie gegroeid door allerlei uitzonderingen die op de AOW-regels worden toegepast. Kamp wil terug naar de hoofdregel: AOW'ers die samenwonen, krijgen ieder 50 procent van het minimumloon en een alleenstaande gepensioneerde 70 procent.

De minister wil enkel alleenstaanden een hogere uitkering geven, omdat ze relatief meer kosten maken dan samenwonenden. Door uitzonderingen op deze regel ontbreekt in zijn ogen nu de logica en dat maakt de uitvoering ook nog eens onnodig duur.

Uitzonderingen

In het Kamerdebat presenteerde hij een overzicht van allerlei uitzonderingen. Zo krijgen nu drie gepensioneerde gezusters die samenwonen, ieder een uitkering van 70 procent. Maar als een van hen uit huis gaat of overlijdt, krijgen de twee achterblijvende zussen opeens ieder 50 procent. Dit is volgens Kamp niet meer uit te leggen.

Maar CDA-Kamerlid Eddy van Hijum verweet de minister te komen met situaties die zijn ontstaan door uitspraken van rechters. De uitzondering die ook wordt gemaakt voor ouder-kindrelaties, is volgens hem bewust door de wetgever gemaakt.

Hierdoor krijgen ongeveer 40.000 AOW'ers een hogere alleenstaande uitkering, terwijl ze samenwonen met een meerderjarig kind.

Vergrijzing

Van Hijum stelde dat de overheid ook graag ziet dat familie voor elkaar zorgt, zeker nu met de stijgende zorgkosten door de vergrijzing. Dit beleid wordt volgens de CDA'er nu door Kamp doorkruist.

Ook gedoogpartner PVV en PvdA, SP en GroenLinks in de oppositie zijn deze mening toegedaan. Hiermee is een Kamermeerderheid voor een hogere uitkering voor de AOW'ers die samenwonen met een kind van 18 jaar en ouder.

De minister zei nog wel met zijn collega van Volksgezondheid te willen kijken of er voldoende faciliteiten zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Maar hij wil vasthouden aan het kabinetsplan om regels te verminderen en te vereenvoudigen.