DEN HAAG - In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om studenten die een jaar uittrekken voor een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld een studie- of studentenvereniging te ontzien bij de langstudeerdersregeling.

In de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) mogen studenten maximaal een jaar vertraging oplopen bij hun studie, daarna moeten ze drieduizend euro per jaar extra gaan betalen.

Tot nu toe weigerde Zijlstra een regeling te treffen voor de ongeveer duizend studenten die elk jaar een fulltime bestuursjaar doen, maar zijn eigen VVD in de Tweede Kamer hamert hier wel op.

Kamerlid Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD) noemt het een 'onbedoeld neveneffect' van de langstudeerdersregeling dat studenten die een bestuursjaar bij een vereniging of medezeggenschapsraad doen geen ruimte meer hebben om studievertraging op te lopen.

Lenen

Ze wil dat studenten zich een jaar kunnen uitschrijven voor colleges, maar in die tijd wel gebruik kunnen maken van het zogeheten profileringsfonds van de universiteit of hogeschool of anders geld kunnen lenen via het sociaal leenstelsel.

"Op deze manier kost deze maatregel de overheid niks, omdat studenten die geen collegegeld betalen ook niet gesubsidieerd hoeven te worden voor hun collegegeld."

D66 en de studentenorganisaties ISO en LKvV hebben een vergelijkbaar voorstel gedaan, zonder dat de bestuurders moeten gaan lenen. De PvdA heeft woensdag aan NU.nl laten weten dit voorstel te zullen steunen.

Profsport

Kamerlid Van der Ham (D66) ziet het liefst dat ook studenten die aan profsport doen, of om een andere studiegerelateerde reden extra tijd nodig hebben, een uitzonderingspositie krijgen.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zegt niet tegen het collegegeldvrij besturen te zijn, maar ziet het liefst dat ook deeltijdbestuurders kans maken op een regeling. "Dat is toch de grootste groep", aldus Klaver.

Onhaalbaar

Harm Beertema (PVV) acht uitzonderingsposities onhaalbaar, omdat ze dan voor iedere student die om een goede reden zijn studie zou willen onderbreken zouden moeten gelden.

"Waarom alleen aan studenten die willen besturen en niet aan studenten die bijvoorbeeld een jaar aan een scienceproject in binnen- of buitenland willen werken? Of een jaar willen onderbreken om iets anders nuttigs voor zichzelf of samenleving willen doen?", stelt Beertema.

"Als we al uitzonderingen maken, dan generiek. Iedereen kan dan een pauze inlassen waarin de studie in de sluimerstand gaat en niet doortelt. Om alle goede redenen."

Meerderheid

Met de steun van de PvdA is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor collegegeldvrij besturen. In welke vorm zal later moeten blijken.

Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Zijlstra over de studiefinanciering. Volgende week wordt de langstudeerdersregeling behandeld.