DEN HAAG - Minderjarigen kunnen bij zedenmisdrijven worden gedwongen celmateriaal af te staan voor DNA-onderzoek. Daarmee kan ook langere tijd na het misbruik vastgesteld worden of de verdachte een familielid van het slachtoffer is.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft een wetswijziging die dat mogelijk maakt, woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tot nu was ervan uitgegaan dat aan de hand van sperma dat was achtergebleven, aangetoond kan worden dat dader en slachtoffer van misbruik familie van elkaar zijn.

Daarbij was niet gedacht aan de mogelijkheid dat de zaak pas later aan het licht zou kunnen komen, bijvoorbeeld als het slachtoffer een kind heeft gekregen.

Beslissing

Eind maart beviel een 12-jarig meisje uit Groningen van een dochter. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de vader van het meisje zo goed als zeker ook de vader van de baby is.

Een slachtoffer van misbruik zal vaak niet zelf de beslissing kunnen nemen om mee te werken aan het onderzoek. Door een officier van justitie of rechter-commissaris de knoop door te laten hakken, is het slachtoffer verlost van deze druk en kan een verdachte het slachtoffer niet verwijten te hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Rechtvaardig

Daarom vindt Teeven het te rechtvaardigen dat een minderjarige DNA moet afstaan, zonder zelf ergens van verdacht te zijn.

De Tweede Kamer sprak woensdag met de staatssecretaris over nieuwe DNA-wetgeving. De Kamer kon zich vinden in deze wijziging, al tekende PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt erbij aan dat niet elk minderjarig slachtoffer tot afstaan van celmateriaal moet worden gedwongen. Dat zou alleen moeten als er aanwijzingen zijn dat dit het onderzoek verder helpt.

Wetswijziging

Voor andere misdrijven lag al een wetswijziging op tafel voor verplichte DNA-afname bij minderjarigen die niet verdacht zijn.

Dan gaat het onder meer om om mensenhandel, waarbij het van belang is om vast te stellen of een volwassene zijn eigen kind of het kind van een ander bij zich heeft.