DEN HAAG - Het vertrek woensdag van zeventig Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Kunduz is noodzakelijk om de politietrainingsmissie daar tijdig te kunnen laten beginnen. De kwartiermakers zullen alleen logistieke en infrastructurele voorbereidingen treffen.

''Daarbij worden geen onomkeerbare stappen gezet'', schreven de ministers Hans Hillen (Defensie) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) woensdag aan de Tweede Kamer.

De Kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken hadden hun om opheldering gevraagd, nadat Defensie maandag had bekendgemaakt dat er alvast kwartiermakers naar Kunduz gaan.

Onomkeerbare stappen

De ministers wijzen erop dat ze in januari al hadden aangegeven dat de voorbereiding voor de missie half maart zou beginnen en dat de eenheid die daarvoor verantwoordelijk is, uit ongeveer negentig mensen zou bestaan.

De Kamercommissies hadden, vooral op verzoek van GroenLinks, het kabinet gevraagd nu nog geen onomkeerbare stappen te zetten, zonder er overigens bij te zeggen wat ze daarmee bedoelden.

GroenLinks

GroenLinks was eind januari cruciaal voor het doorgaan van de missie, omdat gedoogpartner PVV en de grootste oppositiepartij PvdA tegen waren.

Het kabinet kreeg de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en op het laatst ook GroenLinks pas mee, toen voor hen belangrijke beloften werden gedaan over duur en inhoud van de politietraining en over de civiele taken die de agenten krijgen.

GroenLinks-leider Jolande Sap waarschuwde het kabinet onlangs niet te ''marchanderen met de toezeggingen" die daarover zijn gedaan, omdat anders de steun van GroenLinks voor de missie zou kunnen wegvallen.

Praktijkbegeleiding

De kwartiermakers vertrekken naar verwachting rond 15.00 uur vanaf vliegbasis Eindhoven. Ze zullen in Kunduz vooral werk- en slaapverblijven bouwen voor de Nederlandse militairen en politieagenten die Afghaanse agenten gaan opleiden en begeleiden.

Volgens de ministers begint de trainingsmissie in de zomer met praktijkbegeleiding en een aanvullende training in het district Kunduz, in en rondom de hoofdstad van deze provincie.

Op z'n vroegst begin volgend jaar kunnen Nederlandse trainers ook zelf een basistraining aan Afghanen geven. Voor die tijd moeten er nog afspraken worden gemaakt over de duur en de inhoud daarvan.

Geen zorgen

Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, commandant van de kwartiermakers, maakt zich geen zorgen over de veiligheid van de Nederlandse militairen. Blankestijn zei dat kort voor vertrek van de militairen op vliegbasis Eindhoven.

De hele operatie om het Nederlandse kampement voor de politietrainingsmissie in orde te maken, neemt ongeveer drie maanden in beslag. ''We trekken in bij het kamp van de Duitse militairen. De dreiging van buitenaf zal minimaal zijn. We zijn goed geïnformeerd en goed voorbereid", aldus Blankestijn.