DEN HAAG - Nederland mijdt het ''opgeheven vingertje'' in het nieuwe mensenrechtenbeleid. Het kabinet kiest voor een benadering van dialoog en samenwerking, schrijft minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De VVD-minister zet daarin het nieuwe mensenrechtenbeleid van het kabinet uiteen.

De Nederlandse inzet concentreert zich op de vrijheid van meningsuiting, inclusief internetvrijheid, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, homorechten, en vrouwenrechten. Ook de strijd tegen kinderarbeid wordt voortgezet..

Nederland zal de komende tijd extra aandacht besteden aan de mensenrechten in de Arabische wereld, waar in verschillende landen de bevolking tegen repressieve regimes strijdt voor meer vrijheid.

''Waar fundamentele rechten worden geschonden, zullen de slachtoffers Nederland altijd aan hun zijde vinden. Regimes die wreedheden begaan tegen hun burgers, vinden Nederland tegenover zich'', aldus Rosenthal.