DEN HAAG - Voordat zeventig militairen woensdag in het vliegtuig stappen naar de Afghaanse provincie Kunduz wil de Tweede Kamer van Defensie weten wat de kwartiermakers daar precies gaan doen.

De Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie roepen het kabinet op in een brief aan te geven dat met het vertrek van deze groep geen ''onomkeerbare stappen'' worden gezet voor de Nederlandse politietrainingsmissie die daar is voorzien.

Met name GroenLinks heeft om die verzekering gevraagd. Die partij was eind januari cruciaal voor het doorgaan van de missie, omdat gedoogpartner PVV en de grootste oppositiepartij PvdA tegen waren.

Het kabinet kreeg de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en op het laatst ook GroenLinks pas mee toen belangrijke beloften werden gedaan over duur en inhoud van de politietraining.

Marchanderen

GroenLinks-leider Jolande Sap waarschuwde het kabinet recent niet te ''marchanderen met de toezeggingen’’ die daarover zijn gedaan, omdat anders de steun van GroenLinks voor de missie zou kunnen wegvallen.

De Kamer wil nu nadere informatie over de planning van de trainingsmissie en wil ook weten waarom over het vertrek van de kwartiermakers ''niet of nauwelijks'' informatie is verstrekt in de kabinetsbrief eind maart over de voortgang van de voorbereidingen van de missie.

Zolang de Kamer die brief nog niet heeft besproken, mogen er geen onomkeerbare stappen worden gezet. Wat die precies zouden inhouden, leggen de commissies niet uit in hun verzoek om schriftelijke informatie.

Voorbereiding

Defensie zal aan dat verzoek voldoen, liet een woordvoerder van het ministerie weten. ''Het sturen van kwartiermakers past binnen de voorbereiding zoals afgesproken met de Kamer en is noodzakelijk om de missie op tijd te kunnen laten beginnen als aan alle randvoorwaarden is voldaan. Het betekent niet dat Defensie onomkeerbare stappen zet'', stelde hij.

Het is de bedoeling dat de kwartiermakers woensdagmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken.

De militairen zullen in Kunduz werk- en slaapverblijven bouwen voor de Nederlandse militairen en politieagenten die Afghaanse agenten gaan opleiden en begeleiden. Wanneer de missie precies begint, is nog niet duidelijk.