DEN HAAG - De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakt zich grote zorgen over de toon van het politieke debat van de laatste weken over de bonussen bij banken.

Dat heeft de belangenbehartiger dinsdag geschreven in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

De banken erkennen volgens de NVB de maatschappelijke boosheid over de gevolgen van de financiële crisis.

''Mijn vrees is echter dat door de toon waarop thans het debat wordt gevoerd en door een eenzijdig accent op het onderwerp beloningen, we in een negatieve spiraal zijn geraakt die grote afbreuk doet aan de sector'', aldus NVB-voorzitter Boele Staal.

Majeure stappen

De NVB heeft de fractievoorzitters uitgenodigd voor een gesprek over het belang van de bankensector. Volgens Staal hebben banken ''majeure stappen gezet'' met betrekking tot onder meer risicomanagement, het opbouwen van kapitaalbuffers en het aanpassen van het beloningsbeleid.

Hij reageerde ook op de Tweede Kamer die wil dat bonussen bij staatsgesteunde banken als ING, ABN, SNS Reaal en Aegon teruggehaald worden door ze met terugwerkende kracht tegen 100 procent in de inkomstenbelasting te belasten. ''Het schept in ons eigen land een niet te vervullen verwachting, terwijl het in het buitenland leidt tot onbegrip'', aldus de NVB-voorzitter.

Beter aan de slag

SP-fractievoorzitter Emile Roemer heeft op dit moment geen behoefte aan een gesprek, liet hij in een reactie weten.

''In plaats van te komen praten kunnen de bankiers beter aan de slag gaan met het uitvoeren van de eisen van de commissie-De Wit. Tot nu toe hebben ze lak aan het unanieme verzoek van de Tweede Kamer om hun bonusbeleid aan te passen.

Bonuscultuur

Laat ze dat eerst maar doen, voordat ze komen praten. De bankiers moeten zich niet druk maken over de toon van het debat, maar over de bonuscultuur zelf.''