DEN HAAG - Het CDA roept banken op om het sparen bij de jeugd meer te stimuleren door bijvoorbeeld de Zilvervloot nieuw leven in te blazen. Volgens Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de regeringspartij moeten banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen door meer aantrekkelijke spaarrekeningen aan te bieden voor jongeren.

Het is een van de punten uit de discussienota Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar over modern gezinsbeleid, die Van Hijum dinsdag presenteert.

Volgens hem zijn ouders het belangrijkste in de opvoeding en moeten vooral zij hun kinderen zaken, zoals spaarzin, bijbrengen.

''Maar als samenleving moeten we ook normen proberen over te dragen op de jeugd.''

Overheidssteun

Hij wees erop dat banken met de financiële crisis bij het krijgen van overheidssteun vaak hebben aangegeven dat ze een maatschappelijk belangrijke rol en een nutsfunctie hebben. ''Dat mogen ze ook laten zien.''

Volgens de CDA'er wordt het sparen voor jongeren nu nog onvoldoende aantrekkelijk gemaakt. ''Af te toe wordt er bij het openen van een rekening wel een cadeautje weggegeven, maar de rente is soms lager dan bij een gewone spaarrekening'', aldus Van Hijum.

Zilvervloot

De oude Jeugdspaarwet, beter bekend als de Zilvervloot, is ongeveer 20 jaar geleden ingetrokken. Hierbij kregen jongeren een premie van de overheid aan het eind van een spaarperiode.

Volgens Van Hijum is het niet de bedoeling dat de overheid nu weer met een beloning komt voor spaarzin, maar ziet hij dat juist als een taak van de banken.

Schuldenproblematiek

Minister Jan Kees de Jager van Financiën liet weten dat het idee van het CDA ''hem zeker aanspreekt''. Hij stelde dat onder jongeren al een grote schuldenproblematiek speelt.

Met het bijbrengen van de spaarzin kan in zijn ogen ''niet vroeg genoeg'' begonnen worden. Het zou goed zijn als banken hun klanten met kinderen daarop wijzen. Hij wil wel ''de vrije markt zijn werk laten doen'' en zich niet bemoeien met de spaarproducten van banken.