DEN HAAG - De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft nog altijd een flinke achterstand bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken.

In zo'n onderzoek, dat eigenlijk binnen acht weken klaar moet zijn, wordt vastgesteld of iemand bij de overheid aan de slag kan in een functie waarin met geheime informatie wordt gewerkt.

Begin maart waren er bijna 2400 onderzoeken van ruim acht weken oud die nog niet zijn afgerond. Daarvan dateerden 2100 aanvragen van voor december 2010.

Naar verwachting zullen die onderzoeken in mei alsnog zijn afgehandeld, schreef minister Hans Hillen van Defensie maandag aan de Tweede Kamer. Tussen december en maart zijn ongeveer 1300 nieuwe aanvragen ingediend. Ook een deel daarvan zal echter niet op tijd klaar zijn, aldus de minister.

Veiligheid

De MIVD gaat onder meer na of iemand met justitie in aanraking is geweest of zich bezighoudt met activiteiten die de veiligheid van de Staat kunnen schaden.

De dienst streeft ernaar 90 procent van de veiligheidsonderzoeken binnen de wettelijke termijn af te ronden, maar Hillen erkent dat die doelstelling al enige tijd niet wordt gehaald. Het is volgens hem nu nog niet te zeggen wanneer de dienst die doelstelling wel kan halen.

Onderbezetting

De achterstanden zijn vooral ontstaan door een langdurige onderbezetting bij de MIVD. Tot eind vorig jaar werden tijdelijk extra mensen ingeschakeld om de achterstanden weg te werken.

Ook zijn de onderzoeken tijdelijk minder diepgaand als dat op grond van het opgebouwde dossier en de aard van de vertrouwensfunctie kan.