BRUSSEL - De Europese Commissie stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor humanitaire hulp aan de bevolking van Japan. Ze heeft dat maandag bekendgemaakt.

Het totale bedrag dat de EU (Europese Commissie en lidstaten) heeft uitgetrokken voor het door een aardbeving en een tsunami getroffen Japan komt daarmee uit op meer dan 15 miljoen euro.

''We gaan door met het steunen van een dappere vriend in nood'', aldus eurocommissaris Kristalina Georgieva (Humanitaire Hulp), die onlangs Japan bezocht.

Het bedrag van 10 miljoen is bestemd voor voedsel, water, onderdak, dekens en matrassen voor Japanners die door de natuurrampen uit hun woningen zijn verdreven.