DEN HAAG - Het CDA heeft zaterdag op het Voorjaarscongres Jan Peter Balkenende in het zonnetje gezet door een jaarlijkse prijs naar hem te vernoemen.

De Jan Peter Balkenende-award zal jaarlijks worden uitgereikt aan een jongere die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het christendemocratisch gedachtegoed.

De bedoeling is dat Balkenende jaarlijks met het partijbestuur, het Wetenschappelijk Instituut van het CDA en de jongerenafdeling CDJA bekijkt wie de prijs krijgt en op welke wijze deze wordt ingevuld.

''Op deze manier wil de partij je hartelijk bedanken voor al het werk dat je voor de christendemocratie heb verricht'', aldus waarnemend partijvoorzitter Liesbeth Spies.

Spies bedankte Balkenende niet alleen voor de tijd waarin hij premier en partijleider was, maar ook voor de jaren daarvoor. Toen zat hij bij het Wetenschappelijk Instituut en in de Tweede Kamer.