DEN HAAG - CDA-vicepremier Maxime Verhagen miste de afgelopen tijd bij zijn partij weleens de teamspirit. Dat zei Verhagen zaterdag op het Voorjaarscongres van het CDA.

Het congres staat in het teken van de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter en partijvernieuwing na de vele verkiezingsnederlagen van de afgelopen tijd.

''We moeten ons echt afvragen: wat is de winst van negatieve uitspraken over elkaar? Laten we het voorbeeld van de voetballers volgen: elkaar stevig de waarheid zeggen kan altijd, maar wel in de kleedkamer."

"Op het veld staan we schouder aan schouder, vormen we een eenheid en komen we voor elkaar op. En ik zeg u: dan gaan we winnen ook'', aldus Verhagen.

Fundament

Wel toonde de vicepremier zich ingenomen met de opkomst van de leden op het congres en dat CDA'ers zich kandidaat hebben gesteld voor het partijvoorzitterschap in een moeilijke tijd voor de partij.

Hij wees er ook op dat overal in het land informele clubjes, denktanks en andere groepen ontstaan - zoals het zogenoemde Slangenburgberaad - die werken aan een christendemocratische agenda voor de toekomst.

Met die kennis en betrokkenheid toont het CDA volgens Verhagen aan dat het fundament heeft. ''De afgelopen tijd heb ik er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat we - van links tot rechts - er wel bovenop zouden komen'', stelde hij.

Roerige periode

Na de historische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen en het terugtreden van Jan Peter Balkenende als partijleider vorig jaar kwam het CDA in roerige periode terecht.

Vooral de samenwerking met de PVV in een minderheidskabinet van VVD en CDA zorgde voor veel discussie binnen de partij. Hierbij vielen harde woorden tussen voor- en tegenstanders van de gedoogconstructie met de PVV.

'Diepe crisis'

Volgens CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan bevindt zijn partij zich in een diepe crisis. Dat stelt hij zaterdag in een interview in Trouw.

''De PVV groeit maar door en het CDA wordt alleen maar kleiner. Dat kunnen we onszelf verwijten. We hebben geen eigen verhaal, geen eigen gezicht, geen visie op de toekomst. Te veel op de macht gericht. We waren een VVD-light, zoals CDA-rapporteur Frissen verklaarde'', zegt Koppejan in Trouw.

Koppejan en Kathleen Ferrier waren de 'dissidente' Kamerleden die op het vorige partijcongres tegen het minderheidskabinet met de VVD en de gedoogsteun van de PVV stemden, maar zich wel aansloten bij de meerderheid.

Partijvernieuwing

Na vele verkiezingsnederlagen is het CDA druk met partijvernieuwing. Tijdens het congres wordt gesproken over aanbevelingen van de commissie-Frissen en de jongerenafdeling CDJA daartoe. In het ochtenddeel dienden leden alvast verschillende voorstellen in, waarin onder meer wordt gepleit voor een strategisch beraad en een raad van advies.

Maar waarnemend partijvoorzitter Liesbeth Spies adviseerde de leden om hun resoluties aan te houden om de nieuw gekozen partijvoorzitter alle ruimte te geven om te werken aan partijvernieuwing.

Een deel van de voorstellen werd aangehouden door de indieners. Maar het CDJA-pleidooi voor het houden van een strategisch beraad werd wel in stemming gebracht en aangenomen. Ook werd een resolutie van de jongeren aangenomen om de partij scherp te houden door meer kansen te geven aan nieuw talent.

Partijvoorzitter

Aan het eind van de dag wordt bekend wie de CDA-leden als hun nieuwe partijvoorzitter hebben gekozen. Tot nu toe lijkt Ruth Peetoom favoriet. Maar haar tegenstrever Sjaak van der Tak zei bij binnenkomst van het congres nog altijd vertrouwen te hebben.

Volgens hem streeft hij een ''duidelijker koers'' na om de verschillende stromingen binnen de partij te verbinden sinds de discussie over samenwerking met PVV.

Volgens Van der Tak zal met Peetoom de partijvernieuwing te traag gaan, omdat zij ''eerst wil praten en dan pas een koers wil bepalen''. Volgens hem is het zaak direct met de leden een koers in te slaan, zodat de partijvernieuwing in 2012 klaar kan zijn en eind 2013 een nieuw politiek leider gekozen kan worden. Hij wees erop dat in 2014 de eerste verkiezingen weer op de rol staan.

Bezuinigingen passend onderwijs

De leden verzetten zich tegen de huidige kabinetsplannen om te bezuinigen op het passend onderwijs. De leden hebben tijdens het congres een resolutie aangenomen, waarin wordt gevraagd de ingreep te verzachten voor deze groep van kwetsbare leerlingen.

Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma van het CDA in de Tweede Kamer hield de leden voor dat er nog altijd 3,4 miljard euro naar het passend onderwijs gaat. Hij waarschuwde dat de 300 miljoen euro aan bezuinigingen dan elders gezocht moeten worden en daar ook pijn doen.

Wel zei Van Haersma Buma gerustgesteld te zijn dat in het voorstel van de leden de noodzaak om het stelsel van het passend onderwijs te hervormen wordt onderschreven. Volgens hem worden nu veel te veel leerlingen onnodig ''een stempel opgeplakt''.

Wel uitvoeren

Verantwoordelijk CDA-minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs wees erop dat ze wel het bezuinigingspakket moet uitvoeren dat in het regeerakkoord staat. De bewindsvrouw is nog in overleg met scholen en andere betrokkenen over een zorgvuldige uitvoering van de plannen.

Van Bijsterveldt zei te begrijpen dat mensen zich hierover zorgen maken, maar het alternatief is volgens haar dat ze ergens anders moet bezuinigen en dat het daar dan ook pijn doet.

Actievoerders

De onderwijsvakbond AOb reageerde verheugd op het aannemen van de resolutie. ''We hopen dat de minister de wens van dit congres niet gaat negeren.''

Vooraf deelden enkele tientallen actievoerders snoepjes in de vorm van een hart uit aan de congresgangers. Ze droegen shawls met de tekst 'Heb hart voor passend onderwijs', aldus een woordvoerder van CNV Onderwijs.

Animal cops

Tijdens het congres werd ook duidelijk dat het CDA niks voelt voor de aanstelling van 500 'animal cops', zoals afgesproken door het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogpartner PVV.

Een resolutie op het congres stelt dat het aantal van 500 dierenpolitieagenten veel te hoog is, zolang niet is uitgezocht hoeveel agenten er nodig zijn en wat ze moeten gaan doen. De resolutie werd ondanks een negatief advies van het partijbestuur en van CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma toch aangenomen.

Staande ovatie Balkenende

Oud-premier Jan Peter Balkenende kreeg zaterdag een staande ovatie op het CDA-congres. Waarnemend partijvoorzitter Liesbeth Spies heette Balkenende welkom aan het begin van het laatste deel van het congres, waarna de zaal ging staan en de vroegere voorman toeklapte.

Balkenende was premier van juli 2002 tot oktober 2010. Na de historische nederlaag voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar juni trad hij terug als CDA-leider. Sinds afgelopen vrijdag is hij partner bij het advies- en accountancybureau Ernst & Young.

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive