DEN HAAG - Het CDA is het niet eens met een plan van minister Henk Kamp van Sociale Zaken om alleenstaande AOW'ers die met hun volwassen kind samenwonen te korten op hun uitkering.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zal dat zaterdag duidelijk maken in zijn speech op het CDA-congres.

Nu heeft een alleenstaande AOW'er recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon als hij of zij een huishouden deelt met een kind van achttien jaar of ouder. Kamp wil dat beperken tot 50 procent.

Van Haersma Buma spreekt zaterdagmiddag op het partijcongres van het CDA in Den Haag. De christendemocraten eren op dat congres oud-premier Jan Peter Balkenende en kiezen een nieuwe partijvoorzitter.

Dat wordt de Utrechtse predikante Ruth Peetoom of Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland.