AMSTERDAM - De G32, een samenwerkingsverband van 32 grote Nederlandse steden, is ontevreden over de huurbrief die minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgelopen week presenteerde.

In populaire en dichtbevolkte steden en wijken zullen de huren van sociale woningen hierdoor sterk gaan stijgen, stelde de G32 vrijdag.

In de huurbrief is vastgelegd dat woningen in gebieden met schaarste maximaal 25 extra huurpunten krijgen toegekend. Hoe meer huurpunten een woning krijgt, hoe hoger de huur mag zijn.

Dit zou scheefwonen moeten tegengaan en doorstroming op gang moeten helpen. Bij scheefwonen betalen mensen relatief te weinig huur gezien hun inkomen.

Volgens de G32 zijn er echter amper alternatieven voor huurders van sociale woningen in drukbevolkte gebieden. ''Want de koopwoning is voor deze huurders ook vrijwel onbereikbaar geworden'', zegt bestuurslid en wethouder in Lelystad Jop Fackeldey. ''In feite wordt weerloze mensen geld uit de zak geklopt.''

Randstad

Het samenwerkingsverband verwacht dat vooral grote delen van de Randstad behoren tot gebieden met huizenschaarste. Alleen woningcorporaties in de Randstad zullen daarom profiteren van de 25 extra punten, aldus de G32.

De G4, een samenwerkingsverband van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, vreest voor de positie van huurders met lage en middeninkomens. De G4 wil een relatie kunnen leggen tussen de woonlasten en het inkomen, waardoor bijvoorbeeld de huur stijgt als het inkomen groeit.

Experimenten

Nog dit jaar moeten experimenten beginnen met wat de grote steden 'flexibele huren' noemen. De steden hebben hiervoor toestemming nodig van de minister.

Daarnaast wil de G4 afspraken maken met woningcorporaties over de huren van woningen die door de 25 extra punten door de sociale huurgrens van 652 euro schieten. Die woningen vallen dan buiten de sociale woningvoorraad.

De steden willen dat die woningen niet worden overgeleverd aan de markt, maar beschikbaar worden voor mensen met (lage) middeninkomens.