DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Koninkrijksrelaties) reist binnenkort naar Sint Maarten om poolshoogte te nemen van de financiële situatie daar. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag.

''Er is natuurlijk wel wat zorg als je naar de cijfers van Sint Maarten kijkt.'' Hij sprak van 'pittige gesprekken' op het eiland, maar er zijn geen plannen voor ingrepen.

''Maar Sint Maarten moet zich wel aan de afspraken houden'', aldus Rutte. Sinds 20 oktober 2010 is Sint Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk. In het kader van de staatkundige structuurwijziging en de daarbij horende schuldsanering heeft het land zich gecommitteerd aan de afspraak voor 2011 een sluitende begroting te hebben, maar dat lukt niet.

Het huidige tekort bedraagt zo'n 20 miljoen euro op een begroting van ongeveer 170 miljoen euro.

Begroting

De Rijksministerraad die 1 april bijeenkomt in Den Haag moet een beslissing nemen over het uitblijven van een goedgekeurde begroting van Sint Maarten, vindt het op Curaçao gevestigde College financieel toezicht (Cft).

Het Cft heeft geprobeerd gezamenlijke afspraken te maken met Sint Maarten om tot een oplossing te komen. ,,Op eerder gemaakte afspraken is Sint Maarten teruggekomen en een poging begin deze week om gezamenlijk overleg te voeren is mislukt", klaagt het college.

De Rijksministerraad, die bestaat uit de normale ministerraad inclusief vertegenwoordigers uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. moet er nu maar aan te pas koment, vindt het Cft.