DEN HAAG - Het bereiken van een pensioenakkoord met werkgevers en de vakbeweging duurt langer dan gepland. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft altijd gezegd te streven naar een akkoord in het vroege voorjaar.

''Daarbij had ik 1 april in gedachten. Maar het gaat mij om de inhoud en niet om de snelheid'', aldus Kamp vrijdag na afloop van de ministerraad.

De onderhandelingen met sociale partners slepen al maanden voort. Er zitten kinken in de kabel door juridische problemen om al opgebouwde pensioenrechten onder de nieuwe afspraken te laten vallen. Ook neemt het verzet bij FNV-bonden toe.

Maar volgens Kamp verloopt het overleg over de oudedagsvoorziening nog steeds constructief.

Het gaat om de uitwerking van het akkoord dat werkgevers en vakbonden vorig jaar juni al sloten. Kern daarvan is dat in 2020 de AOW- en de pensioenleeftijd stijgen van 65 naar 66 jaar en daarna gekoppeld worden aan de toenemende levensverwachting. In 2025 wordt het dan waarschijnlijk 67 jaar.

De aanvullende pensioenen moeten ook beter bestand worden tegen schommelingen op financiële markten.

Geen alternatief

De minister stelde ''dat er eigenlijk geen alternatief is voor een gezamenlijke aanpak''. Wel is Kamp al bezig met wetgeving om de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen van 65 naar 66 jaar, die hij in het tweede kwartaal van dit jaar wil indienen bij de Tweede Kamer. Dat gebeurt volgens hem in samenspraak met sociale partners en wetgeving kan altijd worden aangepast.

Kamp wees erop dat het vorig jaar gesloten akkoord door sociale partners ook verder gaat dan wat hij nu uitwerkt op basis van het regeerakkoord. De geplande verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2020 moet volgens hem ook voor 1 januari 2012 worden behandeld om pensioenfondsen zo snel mogelijk te helpen bij het oplossen van hun financiële problemen.

Ouder

Dat mensen steeds ouder worden, is een van de redenen dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen onder druk staan. De dekkingsgraden geven aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De sneller stijgende levensverwachting dan eerder gedacht betekende een flinke tegenvaller.

Maar als wettelijk geregeld is dat de AOW-leeftijd omhoog gaat en mensen langer doorwerken, scheelt dat volgens Kamp weer in de berekeningen.