DEN HAAG - Het spoeddebat in de Tweede Kamer is een volstrekt bot instrument geworden. Dat stelt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens hem komen andere, belangrijkere zaken steeds meer in de knel. Uit zijn telling blijkt dat er 223 wetsvoorstellen op behandeling wachten.

,,Als ik vandaag thuis vertel dat we een spoeddebat houden over bijensterfte of over de arbeidsomstandigheden op de Marokkaanse ambassade dan roepen ze met z'n allen dat ik moet ophouden met mijn duffe 1 april-grappen'', aldus Omtzigt.

Zeven jaar geleden werd vastgelegd dat de steun van dertig Kamerleden voldoende is om een spoeddebat te kunnen houden. Het was een tegemoetkoming aan oppositiepartijen die zo sneller aandacht voor een bepaald onderwerp konden krijgen in het parlement.

Tegemoetkoming

Zeven jaar geleden werd vastgelegd dat de steun van dertig Kamerleden voldoende is om een spoeddebat te kunnen houden. Het was een tegemoetkoming aan oppositiepartijen die zo sneller aandacht voor een bepaald onderwerp konden krijgen in het parlement.

Het betekende een flinke stijging van het aantal spoeddebatten. Het aantal aanvragen is momenteel zo groot dat er dertien op een wachtlijst staan. Volgens Omtzigt zijn er inmiddels 31 spoeddebatten via de achterdeur weer afgevoerd omdat de noodzaak er niet meer was of de belangstelling weg was.

Dat is overigens niet altijd ongunstig voor een Kamerlid, aldus Omtzigt. ,,Je krijgt vooraf al de publiciteit, maar hoeft vervolgens niet de voorbereidingen op het debat ter hand te nemen.'' De CDA'er vermoedt dat er voor een hogere drempel geen meerderheid in de Kamer te vinden zal zijn.