AMSTERDAM - Oud-ministers en andere politici die wachtgeld krijgen, hoeven daarvoor geen tegenprestatie te leveren. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) in antwoord op Kamervragen.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut had in december een motie ingediend waarin werd gevraagd oud-politici met een wachtgeldregeling te verplichten tegenprestaties te leveren.

Dit was een reactie op de maatregel van het kabinet om bijstandsgerechtigden iets te laten doen voor hun uitkering, omdat ze 'een beroep doen op de solidariteit van de samenleving'. Deze plicht tot tegenprestatie wordt in de Wet werk en bijstand opgenomen.

WW-uitkering

Voor de WW geldt dit niet, mede omdat het een werknemersverzekering is. En dat is Ook het geval bij oud-politici: de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers is te vergelijken met de WW-uitkering. In beide regelingen wordt daarom geen plicht tot een tegenprestatie opgenomen, schrijft Donner.

Als de uitkeringsduur is verstreken, kan ook de werkloze of de voormalig politiek ambtsdrager recht hebben op een bijstandsuitkering. Dan geldt de plicht tot tegenprestatie wel.

Vier jaar

Oud-bewindslieden krijgen vier jaar wachtgeld en hoeven pas na drie maanden te solliciteren. Ze krijgen in het eerste jaar tachtig procent van hun jaarsalaris van 120 duizend euro en in de jaren daarna zeventig procent.

In oktober bleek dat de overheid 89 duizend euro per maand kwijt is aan wachtgeld voor voormalige ministers en staatssecretarissen. Na het vertrek van het vierde kabinet-Balkenende kwam daar nog eens zestigduizend euro bij.

Vorig najaar kregen veertien oud-bewindslieden geheel of gedeeltelijk wachtgeld.