DEN HAAG - In de Tweede Kamer zijn tevreden geluiden te horen over de ruimere inzet van de Nederlandse F-16's boven Libië.

Die mogen straks niet alleen boven zee het wapenembargo controleren, maar ook boven land het vliegverbod handhaven. Ze mogen van het kabinet niet schieten op doelen op de grond.

Het CDA is verheugd dat Nederland geen bommen gaat gooien op Libische doelen. CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel heeft er begrip voor dat andere deelnemers aan de NAVO-actie dat wel doen als er een rechtstreekse bedreiging is.

''Het is goed om de taken te verdelen. De kans op burgerdoden is groot bij bombardementen, dus er moet wel grote terughoudendheid zijn'', zei Ormel.

De ChristenUnie is in principe positief over de bredere deelname en drong daar ook al op aan. Maar Tweede Kamerlid Joël Voordewind van die partij heeft nog veel vragen aan het kabinet.

Alles over de situatie in Libië op onze special