DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) gaat de Tweede Kamer in een brief informeren over de geldende uitgangspunten over of en hoe ambtenaren ingezet kunnen worden door ministers bij partijpolitieke bijeenkomsten.

Volgens Donner is er geen onduidelijkheid waar wat dat betreft ''de knip zit''.

Donner beloofde de Tweede Kamer de brief binnen twee weken te sturen. Verscheidene partijen hadden hem gevraagd de uitgangspunten over de inzet van ambtenaren aan te scherpen.

Maar ze namen genoegen met de toezegging van Donner dat hij de regels nog eens helder zal uitleggen.

Beschuldiging

Aanleiding voor het debat was de beschuldiging van een anonieme ambtenaar in het tv-programma Pownews, eind februari, dat hij door vicepremier en minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) ingezet is voor partijpolitieke zaken.

In februari was de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in volle gang en combineerde Verhagen dikwijls bezoeken aan regio's als minister én als vertegenwoordiger van het CDA.

Verhagen

Maar Verhagen herhaalde woensdag dat hij in zijn optreden altijd actief is als vicepremier en bewindspersoon van Economische Zaken, ook bij partijpolitieke bijeenkomsten.

Over beleidszaken kan hij zijn ambtenaren altijd vragen de laatste stand van zaken te geven. Maar hij zou ze nooit vragen ''politiek gekleurd'' commentaar te leveren. Zo handelen is in lijn met hoe het moet, aldus de minister.

Ambtenaar

Verhagen lichtte toe dat de betreffende ambtenaar bezwaar had gemaakt tegen het leveren van informatie over kernenergie. Dit kabinet streeft ernaar een vergunning te verlenen voor de bouw van een tweede kerncentrale.

Verhagen zei dat de ambtenaar geen klacht heeft ingediend bij de ondernemingsraad of heeft aangeklopt bij een vertrouwenspersooon.

Klokkenluider

Het kabinet en een deel van het parlement verschilden daarom van mening of de persoon aangemerkt kan worden als een klokkenluider.

De secretaris-generaal van Economische Zaken onderzoekt de kwestie nader. Over zijn bevindingen wordt de Kamer later geïnformeerd.

Om het debat wat breder te trekken, somde CDA-Kamerlid Ger Koopmans voorvallen op waarbij verschillende partijen grenzen hebben opgezocht wat betreft de scheidslijn tussen activiteiten als functionaris of partijpoliticus.