DEN HAAG - De Tweede Kamer trekt mogelijk een 'gele kaart' tegen EU-plannen om de grondslag voor de vennootschapsbelasting in alle 27 EU-landen op dezelfde manier te berekenen.

De Kamer gaat uitzoeken of het voorstel wel voldoet aan de afspraken over subsidiariteit, die zeggen dat besluiten niet Europabreed genomen moeten worden als het net zo goed bij de lidstaten zelf kan blijven.

De Europese Commissie in Brussel wil gemeenschappelijke regels invoeren voor de heffingsgrondslag voor bedrijven die in meerdere EU-landen actief zijn.

Daarmee zou in totaal miljarden aan administratieve lasten bespaard kunnen worden. Het tarief van de vennootschapsbelasting moet wat Brussel betreft wel een bevoegdheid van de lidstaten zelf blijven.

In de Tweede Kamer bestaat veel weerstand tegen de plannen van de Commissie.

Gele kaart

In het EU-verdrag staat dat als een derde van de nationale parlementen een gele kaart trekt, Brussel de eigen voorstellen moet heroverwegen. Dat is sinds de invoering van het Verdrag van Lissabon nog niet voorgekomen.

Als de helft van de parlementen de 'oranje kaart' trekt, dan moet de Commissie het voorstel niet alleen heroverwegen, maar ook met een verklaring komen als ze het door wil zetten.

De EU-landen en het Europees Parlement beslissen dan gemeenschappelijk of het plan naar de prullenbak gaat of niet.

Ieren

Volgens de vertegenwoordiger van het Nederlandse parlement in Brussel zijn ook zeker de Ieren bezig met de kwestie.

Verder zouden ook enkele andere parlementen, bijvoorbeeld in Oostenrijk en Denemarken, serieus bekijken of zij een gele kaart zullen trekken.

Omstreden

De Europese winstbelasting is een omstreden dossier, maar tegelijk ergeren veel lidstaten zich aan de oneerlijke concurrentie binnen Europa.

Zo heeft Ierland een bijzonder laag tarief, ongeveer half zo laag als het Nederlandse. Met het lage tarief trok Ierland jarenlang veel internationale bedrijven aan.

Nu Ierland voor 70 miljard euro aan leningen heeft gekregen uit het noodfonds voor de euro, hebben de eurolanden de Ierse regering onder zware druk gezet om het tarief te verhogen.