DEN HAAG - Regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV willen een hardere aanpak van fraudeurs in de sociale zekerheid dan minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken.

VVD en PVV willen bijvoorbeeld dat mensen sneller worden uitgesloten van een uitkering en dat bedrijven eerder kunnen worden stilgelegd.

Kamp en De Krom kondigden eerder deze maand aan dat fraudeurs met uitkeringen die straks voor een derde keer zijn betrapt, het risico lopen vijf jaar hun rechten op een uitkering te verspelen.

Dwangsom

Bedrijven die bij herhaling werknemers onderbetalen en zich schuldig maken aan illegale arbeid, kunnen bij een derde keer een dwangsom krijgen of worden stilgelegd.

VVD en de PVV vinden dat een uitkeringsstop en stillegging van bedrijfsactiviteiten al direct aan de orde moeten zijn als fraudeurs voor een tweede keer worden gepakt.

Maar Kamp verwacht dat de kabinetsaanpak voldoende afschrikwekkend is. Als het niet effectief genoeg blijkt, kan het volgens hem altijd nog worden aangescherpt.

Verjaren

Verder noemde VVD-Kamerlid Malik Azmani het bizar dat in het kabinetsplan fraudezaken na vijf jaar verjaren. Azmani sprak van ''misplaatste barmhartigheid voor mensen die de boel moedwillig bij herhaling belazeren''.

De VVD'er overweegt bij voortzetting van het Kamerdebat over de fraudeaanpak een motie in te dienen, omdat hij vindt dat fraudezaken altijd moeten blijven meetellen.

Maar volgens Kamp en De Krom worden de sancties al enorm verhoogd. Het zou te zwaar - ''niet proportioneel'' - zijn om fraudezaken levenslang mee te tellen.

Boetes

De boetes voor bedrijven willen de VVD-bewindslieden bijvoorbeeld verhogen van 8000 euro naar 12.000 euro per illegale werknemer. Bij herhaling wordt de boete verdubbeld en gedreigd met een dwangsom of stillegging.

De derde keer dat de ondernemer in de fout gaat, wordt de boete verdriedubbeld en de dwangsom opgelegd of worden activiteiten stilgelegd.

Burgers die frauderen met uitkeringen, moeten het onterecht ontvangen geld terugbetalen en als sanctie wordt dit bedrag verdubbeld. Nu is de boete vaak 10 procent van het fraudebedrag of maximaal 5000 euro in geval van de kinderopvangtoeslag.

Bij herhaling heeft de fraudeur vijf jaar geen recht meer op de uitkering. Alleen de bijstand, het laatste vangnet, kan maximaal drie maanden worden stopgezet.