DEN HAAG - De provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant krijgen de komende jaren nog meer bezuinigingen voor hun kiezen dan ze zelf al berekend hadden.

De provincies hebben 300 miljoen minder te verdelen. Daar komt nog eens bij dat rijke provincies meer zelf moeten betalen.

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) heeft de manier waarop hij geld uit het provinciefonds wil verdelen inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij moest het heft in eigen handen nemen nadat de provincies er niet in geslaagd waren zelf afspraken voor de komende jaren te maken.

De provincies kwamen niet verder dan een verdeling tot 2013. Daarna gaat het systeem van de minister in, waarbij provincies met veel eigen vermogen ook meer zelf moeten betalen en dus minder uit het provinciefonds krijgen.

Flevoland

Op Flevoland na moeten alle provincies inleveren, maar de meeste zijn in de plannen van Donner minder slecht uit dan met de verdeelsleutel die ze zelf hebben afgesproken. Alleen Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant worden over twee jaar veel meer gekort dan ze voorzien hadden.

Gelderland ging uit van een korting van 58 miljoen, maar dat wordt 81 miljoen. Zuid-Holland staat nu op 12 miljoen, maar moet in de berekeningen van de minister 25 miljoen inleveren. Noord-Brabant moet het in 2011 met 49 miljoen minder doen, maar levert later 66 miljoen in.

Flevoland is de enige provincie die er in alle berekeningen geld bij krijgt, alleen is de minister iets zuiniger met deze provincie. In zijn plannen gaat de plus voor de polder van 9 naar 8 miljoen.