AMSTERDAM - Zowel werkgevers als werknemers vinden het geen goed idee als gemeenten in plaats van het UWV verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Wajong-uitkering (voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn).

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes vreest voor een ''uitvoeringsmoeras''. FNV heeft laten berekenen dat deze wijziging op een kostenpost uitdraait van 750 miljoen euro.

Het kabinet wil de onderkant van de arbeidsmarkt reorganiseren. Door verschillende voorzieningen zoals de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, in één regeling te vatten, wil de regering geld besparen en bovendien meer mensen met een beperking aan een 'gewone' baan helpen.

Wajong

Volgens onderzoek dat FNV door bureau Epsilon Research liet uitvoeren, maken Wajongers in de nieuwe situatie helemaal niet méér kans op een baan. Ook stijgen de uitvoeringskosten fors.

Dat komt vooral doordat de Wajong onder gemeenten komt te vallen in plaats van bij het UWV. ''Gemeenten zullen ook allemaal apart een uitvoeringsbeleid maken en daarbij opnieuw het wiel moeten uitvinden. Dat leidt tot wel 420 regelingen in plaats van één'', aldus FNV.

Uitvoeringsmoeras

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW geeft de voorkeur aan uitvoering van de Wajongregeling door het UWV. Wientjes is bang voor een ''uitvoeringsmoeras'' als het beleid over de gemeenten versnipperd wordt.

Verder meldt VNO-NCW nadrukkelijk de richting van het kabinetsbeleid te volgen: ''Zoveel mogelijk mensen uit genoemde groepen moeten een baan krijgen. Dat is het uitgangspunt van de sociale zekerheid: werk boven uitkering.''