AMSTERDAM - Geert Wilders wil de profeet Mohammed 'ontmaskeren'. In een ingezonden stuk dat woensdag verschijnt in HP/De Tijd betoogt de PVV-leider dat de stichter van de islam zou hebben geleden aan een 'organische hallucinatorische aandoening met paranoïde kenmerken'.

Wilders beroept zich in zijn betoog onder meer op een boek van de Vlaamse psycholoog Herman Somers, die in 1992 concludeerde dat Mohammed een hersentumor zou hebben gehad. Volgens Somers zou het gezwel druk hebben veroorzaakt op de hypofyse, wat kan leiden tot hallucinaties.

"De historische Mohammed was de wrede leider van een roversbende uit Medina die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde," stelt Wilders in het artikel. "De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid."

Ontmaskering

Volgens Wilders zijn die wreedheden, die volgens hem hedendaagse islamitische terroristen zouden inspireren, verklaarbaar uit de medische conditie van Mohammed. Hij pleit dan ook voor 'ontmaskering' van de profeet. "Een publieke discussie over de ware aard en karakter van Mohammed kan inzicht en steun geven aan moslims wereldwijd om de islam te verlaten."

Fundamentalist

Islamoloog Maurits Berger verwijt Wilders in hetzelfde nummer van HP/De Tijd dat de PVV-voorman zich in het islamdebat te veel richt op de 'theologisch-historische feiten', en te weinig kijkt naar de hedendaagse opvattingen en beweegredenen van gelovigen.

"Mij verbaast iedere keer weer dat Wilders en de zijnen zich beperken tot een fundamentalistische tekstexegese waar de gemiddelde salafist nog een puntje aan kan zuigen, en vervolgens op grond van hun letterlijke interpretatie verklarende uitspraken doen over gedragingen van moslims."

Boeddhist

Volgens Berger, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is die benadering onzinnig. "Dat is alsof een Japanse boeddhist de Bijbel gaat lezen omdat hij zo de Europeanen denkt te begrijpen – die zijn toch christelijk?"

Moslims worden volgens Berger, net als andere gelovigen, vooral geleid door meer wereldse belangen. "Als referentiepunt moeten we daarom niet het heilige boek nemen, maar de gelovigen zelf, en wat zij met dat boek doen."

"Met de Bijbel in de hand heeft het Amerikaanse Congres slavernij goedgekeurd, en later afgeschaft. Met de Koran in de hand hebben de Egyptische schriftgeleerden de Egyptische president Sadat toestemming gegeven oorlog te voeren tegen Israël, en later om vrede te sluiten."

CDA

Ook Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, reageert in het blad afwijzend op het het stuk van de PVV-leider, die met zijn fractie in de Tweede Kamer gedoogsteun geeft aan het minderheidskabinet van VVD en CDA.

"Wilders' uitspraken zijn onnodig en smakeloos," laat Buma weten. "Het CDA zal erop toezien dat de gelijkwaardigheid van mensen en de rechtsstaat vooropstaan in het kabinetsbeleid."

Rechtbank

Het is niet de eerste keer dat Wilders de aanval op de islam en Mohammed opent. Eerder noemde hij Mohammed onder andere "een barbaar, een massamoordenaar en een pedofiel", en maakte hij de anti-islamfilm Fitna. Ook pleitte hij voor een verbod op de Koran, die hij vergeleek met Hitlers boek Mein Kampf.

Wilders wordt voor een aantal van zijn omstreden uitspraken vervolgd. Donderdag bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat die strafzaak mag doorgaan, nadat Wilders' verdediging had gevraagd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.

Justitie mag Wilders volgens de rechtbank vervolgen wegens groepsbelediging op grond van ras. Ook de film Fitna is in de aanklacht opgenomen. De vergelijkingen die Wilders heeft getrokken tussen de islam en het fascisme moeten van de rechtbank wel uit de aanklacht worden geschrapt.