DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs had de islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam niet mogen korten op de subsidie. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) schortte in 2009 5 procent van de bekostiging van de streng islamitische school op.

De reden daarvoor was dat de school onvoldoende aandacht zou schenken aan burgerschap, inburgering en democratie.

De Raad van State oordeelt nu echter dat ''niet staande kan worden gehouden dat de school op geen enkele wijze gestalte heeft gegeven aan onderwijs dat mede is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie''.

Sinds april vorig jaar krijgt As Siddieq overigens weer de volledige subsidie. Toen had de school de nodige verbeteringen geboekt. De onderwijsinstelling kreeg het ingehouden geld alsnog uitbetaald.

Gemeente

As Siddieq had het eind 2009, begin 2010 flink aan de stok met de overheid. Niet alleen het ministerie wilde de school korten, ook de gemeente Amsterdam dreigde de subsidie stop te zetten.

Naast de zorgen over de aandacht voor burgerschap, zou ook het onderwijs onder de maat zijn. Toen het bestuur van de onderwijsinstelling opstapte, werd de angel uit het conflict gehaald. Zowel het ministerie als de gemeente besloot later toch subsidie te verstrekken.

Schadevergoeding

De advocaat van As Siddieq, Ad Westendorp, zei woensdag ''bijzonder verheugd’’ te zijn over de uitspraak. ''De school heeft altijd al gemeend dat ze voldaan heeft aan haar wettelijke verplichtingen.’’

De onderwijsinstelling wil met het ministerie praten over een schadevergoeding. Het besluit heeft de school namelijk ''enorme problemen’’ opgeleverd, aldus de raadsman. Zo is zij rente-inkomsten misgelopen en zijn leveranciers van bijvoorbeeld diensten opgestapt.