DEN HAAG - Op plekken langs snelwegen waar trajectcontrole plaatsvindt, mogen agenten niet langer ook nog eens losse snelheidscontroles uitvoeren.

Een SP-motie van die strekking werd dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer.

Bij trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten berekend. Weggebruikers ervaren deze wijze van snelheidscontrole als eerlijker dan één apart meetpunt.

SP-Kamerlid Farshad Bashir hoorde via het Openbaar Ministerie (OM) dat mensen dit zo ervaren en vroeg daarom per motie aan het kabinet om flitspalen en losse flitsers te bannen van deze trajecten.