DEN HAAG - De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli met maximaal 1,3 procent. Daarmee volgt de huuraanpassing, zoals afgesproken in het regeerakkoord, de inflatie.

Dat schrijft minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord werd al vastgelegd dat het aantal woningwaarderingspunten in regio's met huizenschaarste wordt verhoogd met maximaal 25 punten, afhankelijk van de WOZ-waarde.

De hogere maximale huurprijs heeft volgens Donner geen gevolgen voor lopende huurovereenkomsten: ''Daarvoor geldt het maximale huurverhogingspercentage.''

Nieuwe verhuringen

Bij nieuwe verhuringen kunnen verhuurders wel kiezen voor een hogere huurprijs. Uit de nieuwste cijfers over het huurbeleid 2010 blijkt volgens het departement overigens dat de feitelijke huurprijs gemiddeld 72 procent van de maximale huurprijs bedraagt.

De aangekondigde hogere maximale huurprijsstijging (inflatie plus 5 procent) voor inkomens boven de 43.000 euro als maatregel tegen het scheefwonen, gaat toch pas per 1 juli 2012 en nog niet dit jaar. Eerder werd de vertraging ontkend.

''De koppeling van de huurstijging aan het inkomen is nieuw en blijkt in de uitvoering forse consequenties te hebben. Vooral een zorgvuldige uitvoering van de inkomenstoets vergt in de benodigde wetswijziging ruime waarborgen. Zodra die zijn geregeld, stuurt de minister de voorstellen naar de Kamer'', aldus het departement.

Schandalig

De Nederlandse Woonbond stelt dat het kabinet de maximale huren met 120 euro per maand wil verhogen en noemt dat schandalig.

''Door deze maatregel dreigt een huurexplosie, waardoor huren in veel regio's onbetaalbaar worden. De doorstroming zal volledig stokken. Starters en huurders die moeten verhuizen, worden geconfronteerd met torenhoge huren'', aldus de landelijke vereniging van huurders.