DEN HAAG - De Eerste Kamer blijft tegen de plannen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). De senaat nam dinsdag tijdens een debat geen genoegen met enkele handreikingen van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD).

PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en VVD bleven er dinsdag bij dat het systeem beter eerst zorgvuldig in de kleinere regio’s kan worden opgebouwd. Ook CDA en D66 zijn kritisch.

Schippers kwam de Eerste Kamer dinsdag enigszins tegemoet in de discussie rond de invoering van het (EPD). Ze stelde de twijfelende Eerste Kamer voor alleen de gegevens over geneesmiddelen opvraagbaar te maken.

De dossiers van waarnemend huisartsen wil ze uit dit beperktere EPD houden. Verder komt er alleen een EPD als de patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Veel meer toezeggingen zitten er niet in omdat ze niet wil dat daardoor uiteindelijk een kwetsbaar ICT-systeem ontstaat, aldus Schippers.

Twijfels

De Eerste Kamer heeft grote twijfels bij de betrouwbaarheid van het systeem waarmee artsen landelijk informatie kunnen uitwisselen en bepleit een regionale opzet om mee te beginnen. Volgens Schippers is die fase echter al achter de rug en is het nu tijd om verder te kijken.

''Dit voorstel regelt een wettelijke basis, het regelt niet een regionale opzet. De Senaat wil een ander systeem."

'Wetsvoorstel intrekken'

"De basisvraag was wat het voordeel is van zo'n grootschalig, landelijk systeem. Die vraag is niet beantwoord", zei Eerste-Kamerlid Heleen Dupuis van Schippers' eigen VVD. Ook de overige partijen in de Eerste Kamer houden grote twijfels of blijven ronduit tegen.

Dupuis raadde Schippers aan het wetsvoorstel in te trekken. Die kondigde aan dat niet te zullen doen. Volgens Schippers heeft het landelijke EPD 'wel degelijk een grote meerwaarde'. Ze zei het 'heel erg jammer' te vinden als de Eerste Kamer inderdaad tegen het EPD stemt.

De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag.

Schakelpunt

Met haar voorstel wil Schippers een wettelijke basis leggen onder onder meer de elektronische uitwisseling van gegevens en meteen zaken als privacy en ook de bescherming van de patiënt regelen. Het voorstel voegt volgens Schippers iets toe aan reeds bestaande wetten.

Ze hield de senatoren voor: ''Of je zegt: we willen een landelijk schakelpunt, richten het op, beschermen de patiënt tegen zaken die kunnen gebeuren en nemen daarvoor de verantwoordelijkheid. Of we zeggen: we willen geen landelijk schakelpunt en vinden dat het in de regio's moet plaatsvinden.''