DEN HAAG - D66-Tweede Kamerlid Magda Berndsen is bereid eventueel onterecht ontvangen vergoedingen in haar rol als korpschef bij de politie Friesland terug te betalen. D66-leider Alexander Pechtold maakte dat dinsdag duidelijk.

Berndsen wacht daarvoor op de brief van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) waarin hij ingaat op uitbetaalde toelagen aan korpschefs.

De Rijksauditdienst nam vorig jaar de beloningen, toelagen en declaraties van korpschefs in 2008 en 2009 onder de loep. In 23 van de 196 onderzochte gevallen was er geen basis voor het extra geld. De conclusie was dat er geen sprake was van misbruik. Wel wilde het toenmalige kabinet dat de arbeidsvoorwaarden versoberd zouden worden.

Volgens Pechtold is Berndsen vanaf het begin bereid geweest terug te betalen, maar moet eerst uit de informatie van Opstelten blijken om hoeveel geld het gaat. Die bereidheid is er volgens hem ook wanneer het wellicht juridisch gezien niet direct haar verantwoordelijkheid is.

Berndsen was voor haar Kamerlidmaatschap korpschef. Ze heeft volgens Pechtold bij haar kandidaatstelling over de vergoedingen gesproken. Berndsen zei dinsdag dat ze hoopt dat Opstelten snel met zijn brief komt. ''Want ik vind dit een heel vervelende situatie.''