DEN HAAG - Het debat in de Tweede Kamer over de mislukte evacuatie van een Nederlander uit Libië gaat dinsdagavond door. Wel zal de Kamer voorafgaande daaraan een reeks schriftelijke vragen over de kwestie aan het kabinet stellen.

De Kamercommissie van Buitenlandse Zaken wil de antwoorden daarop om half zes binnen hebben, zo is dinsdag in een interne vergadering besloten. Het is de bedoeling dat het debat dan om zes uur begint.

De SP drong erop aan het debat tot woensdag uit te stellen om meer feitelijke vragen te kunnen stellen. Maar een meerderheid voelde niets voor uitstel. Een extra vragenronde kreeg wel voldoende steun.

Verschillende lezingen

Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel zijn er nogal wat verschillende lezingen naar buiten gekomen van wat zich precies heeft afgespeeld tijdens de evacuatie met een marinehelikopter op het strand van de havenstad Sirte.

Hij ziet tegenstrijdigheden tussen de visie daarop van het kabinet en de opvattingen van ingenieursbedrijf Royal Haskoning, waarvoor de Nederlandse evacué werkte.

De helikopter landde volgens een verklaring van de Nederlander niet op de vooraf afgesproken plek, maar verderop achter een grote stapel rotsblokken en bovendien in drukker gebied waar ook een hotel stond voor 'vrienden' van de Libische leider Muammar Kaddafi. De evacuatie mislukte toen ongeveer dertig gewapende mannen de bemanning van de helikopter overmeesterden.