AMSTERDAM - De provincies in de Randstad dragen bij aan de leefbaarheid van hun platteland, maar het geld gaat niet altijd naar de probleemgebieden.

Dat is wel nodig aangezien de leefbaarheid van plattelandsgebieden onder druk staat. De Randstedelijke Rekenkamer heeft daarover dinsdag een rapport gepubliceerd.

Het platteland kampt met problemen als minder voorzieningen (variërend van scholen tot winkels), minder openbaar vervoer en vergrijzing.

Provincies zijn van die problemen in zekere mate op de hoogte en ook het beleid sluit er redelijk op aan, vooral in de provincie Utrecht. Volgens de onderzoekers verloopt uitvoering van plannen voortvarend en hebben gemeenten en dorpsverenigingen daar ook waardering voor.

Maar het geld gaat niet per se naar die delen van de provincies waar de problemen het grootst zijn, en dat zou wel moeten stelt de Randstedelijke Rekenkamer. Per provincie is daarvoor tussen de 21 miljoen euro (Flevoland) tot 32 miljoen (Noord-Holland) beschikbaar. Dat geld komt van Europa, het rijk en de provincies.

Analyse

Na een goede analyse zou het budget vooraf verdeeld moeten worden over deelgebieden in de provincies, adviseert de rekenkamer. Flevoland doet dit niet, Noord-Holland pas sinds vorig jaar, en Utrecht en Zuid-Holland doen het wel maar niet op basis van een analyse.

De rekenkamer brengt het de vier provincies onder de aandacht, omdat er nieuwe dan wel meer problemen voor het platteland op stapel staan, zoals krimp van de bevolking, bezuinigingen en discussies over de taken van Rijk, provincies en gemeenten.

Die kunnen weer gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Provincies moeten daarom hun positie opnieuw bepalen en helder krijgen waar het geld het beste in te zetten is.

Utrecht

De provincie Utrecht krijgt kritiek omdat die te veel afgaat op problemen en oplossingen die deelgebieden zelf aangeven. Daarmee krijgen de partijen een te bepalende stem.

''Het risico is dat het beschikbare geld niet wordt besteed aan de grootste problemen, maar aan de plannen van de meest overtuigende partijen'', aldus het rapport. Zuid-Holland ziet het bevorderen van de leefbaarheid niet als haar kerntaak, waardoor het geld niet terechtkomt bij de gebieden die dat het meest nodig hebben.