AMSTERDAM - Een nieuwe wet die consumenten moet beschermen voor te dure leningen, dreigt bedrijven te overladen met rompslomp.

Ondernemingen zullen eisen dat consumenten het geleende bedrag in een keer terugbetalen en ze krijgen sneller een BKR-notering, stelt de Consumentenbond dinsdag in het Financieele Dagblad.

Tienduizenden middelgrote en kleine bedrijven moeten door de nieuwe wet een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten als ze klanten met een achterstallige schuld een financiële regeling willen aanbieden.

Daarvoor waarschuwen werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en Eerste Kamerlid Ankie-Broekers-Knol (VVD) in de krant.

Goedkeuring

Het wetsvoorstel waar zij op doelen ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Met het voorstel komt het kabinet-Rutte tegemoet aan een Europese richtlijn. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is niet opgemerkt dat het wetsvoorstel voor problemen dreigt te zorgen.

De wet moet voorkomen dat klanten een te dure lening afsluiten. Om dat te bereiken moeten kredietverleners zich laten toetsen door de AFM. Maar ook bedrijven die klanten met een betalingsachterstand een regeling aanbieden worden als kredietverlener gezien. Zij moeten dus ook een AFM-vergunning aanvragen.

Een vergunning is nodig zodra een bedrijf extra kosten in rekening brengt voor het treffen van een betalingsregeling. Dat is meestal het geval, al gaat het vaak slechts om enkele tientallen euro's.

Conclusies

Het ministerie van Financiën ontkent volgens de krant dat tienduizenden bedrijven hierdoor een vergunning nodig hebben, maar advocatenkantoor Nauta Dutilh trekt andere conclusies. Zelfs bij uitstel van betaling korter dan drie maanden zou een vergunning nodig zijn.

Voor een vergunning zijn werknemers met de juiste diploma's nodig. Ook moet het bedrijf zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie. De klanten moeten worden onderworpen aan een kredietwaardigheidstoets.

De krant wijst erop dat dit haaks staat op het kabinetsvoornemen om de rompslomp voor bedrijven te verminderen.

Notering

De Consumentenbond stelt dat klanten door de nieuwe werkwijze voor kleine schulden al een notering kunnen krijgen bij het Bureau Krediet Registratie, wat het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek vrijwel onmogelijk maakt. Ook hoogleraar bank- en effectenrecht Pim Rank stelt dat de regeling averechts werkt.

Bedrijven zouden eerder concluderen dat een klant een schuld niet kan betalen. In zo'n geval mogen ze geen regeling treffen en eisen ze dus al het geld in één keer op.

Een bureau dat bemiddelt bij betalingsachterstanden, Credit Yard, stelt in de krant dat het gros van de wanbetalers de schulden via een betalingsregeling alsnog betaalt.