DONGEN - De Dongense SP-wethouder René Roovers heeft maandag burgemeester Simone Dirven gemeld dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie in het college neerlegt.

Roovers ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege de personele problemen in zijn politieke partij. De SP slaagt er niet in de vier zetels in de raad opgevuld te krijgen, zo meldt de gemeente. De wethouder vindt dat hierdoor de basis om een plek in het college te bekleden wegvalt.

De socialisten bekleden al een kwart eeuw een prominente plek in de Dongense politiek. ''Na Oss is dit eigenlijk de tweede bakermat van de partij'', stelt burgemeester Dirven.

Op de kieslijst stonden 25 kandidaten, van wie een groot aantal om persoonlijke redenen moest afzien van een plek in de raad. Hierop besloot het bestuur van de SP-fractie de zetels vacant te laten. Hierdoor bestaat de Dongense gemeenteraad tot de verkiezingen in 2014 uit 17 in plaats van 21 raadsleden.

Zeer uniek

Het college van de gemeente Dongen zegt verrast te zijn door de gang van zaken en betreurt het vertrek van de wethouder. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is een coalitie gevormd van VVD, SP, CDA en Democratisch Podium. Deze samenwerking heeft ook zonder de SP nog steeds een meerderheid in de raad.

Voor zover burgemeester Diven bekend, is het ''zeer uniek'' dat een voltallige fractie zich terugtrekt uit een gemeenteraad.

Animo kleiner

De SP heeft steeds meer problemen om kandidaten te vinden om zetels in gemeenteraden te bekleden. Dat stelt politicoloog Marcel Boogers van de Universiteit van Tilburg maandag in reactie op het verdwijnen van de voltallige SP-fractie in de gemeenteraad van Dongen.

''Het is volgens mij tamelijk uniek dat een fractie van dit formaat in één keer verdwijnt’’, stelt Boogers. ''Het gebeurt natuurlijk wel vaker met eenmansfractietjes.’’ Maar helemaal verbaasd is de politicoloog niet door de ontstane situatie.

''Het animo van SP-leden om een raadslidmaatschap in te nemen wordt kleiner en kleiner. De SP staat er organisatorisch steeds zwakker voor.''