DEN HAAG - Het kabinet wil een grondige hervorming van de manier waarop Brussel geld binnenkrijgt en weer uitgeeft. De Europese begroting moet op de schop, is de boodschap.

Het kabinet heeft daarover maandag een brief aan de Tweede Kamer geschreven met daarin de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen binnen de EU over een nieuwe Europese meerjarenbegroting voor zeker vijf jaar.

Het kabinet wil dat de begroting vanaf 2014 nog maar met maximaal het inflatiepercentage groeit. Ook wil het dat Nederland substantieel minder gaat afdragen aan Brussel.

Dat kan door de afdracht voor elke EU-lidstaat te koppelen aan het bruto nationaal inkomen. De korting van 1 miljard euro per jaar die Nederland nu nog krijgt, vervalt zonder nieuwe afspraken vanaf 2014.

Grootste nettobetaler

Nu is Nederland nog altijd de grootste nettobetaler in de Unie. In 2009 droegen we 5,5 miljard euro af en kregen we met z'n allen 1,85 miljard euro terug uit Brussel. De EU-begroting bedraagt op het moment 126,5 miljard euro.

Het kabinet keert zich tegen plannen van de Europese Commissie in Brussel om EU-belastingen in te voeren, zoals op bijvoorbeeld de financiële sector, luchtvaart, btw, energie en winstbelasting voor bedrijven.

Arme regio's

Ook wil het dat de Europese hulp aan arme regio's (de zogeheten structuurfondsen) wordt beperkt tot alleen de armste regio's in de armste EU-landen. Nu krijgen ook arme regio's in rijkere landen nog Europees geld.

Wat het kabinet betreft gaat ook het Europees landbouwbeleid flink op de schop en komt er meer Europees geld voor de versterking van het concurrentievermogen en innovatie. Ook voor gemeenschappelijk beleid van justitie, asiel en migratie moeten meer financiën beschikbaar komen.

Brief

In de brief aan de Tweede Kamer beloven de ministers Jan Kees de Jager (Financiën), Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) dat Nederland in de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting het streven naar één vergaderplek voor het Europees Parlement aan de orde zal stellen. Het vergaderen in zowel Brussel als Straatsburg kost elk jaar 180 miljoen euro extra.

De onderhandelingen tussen de 27 EU-landen over een nieuwe begroting beginnen zodra de Europese Commissie in juni voorstellen heeft gedaan.