DEN HAAG - Bedrijven die opdrachten willen binnenslepen via een aanbesteding krijgen te maken met een eenvoudiger en transparanter procedure.

Hiervan zullen vooral kleine ondernemers profiteren, vermoedt minister Maxime Verhagen (Economische Zaken).

De bewindsman stuurde maandag zijn nota van wijziging op de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer. Daarin is de nieuwe werkwijze vastgelegd.

Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft veel klachten over onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen.

Ruggengraat

Zo is bijvoorbeeld de ervaring van het bouwen van viaducten bij de huidige regels niet voldoende om mee te mogen doen bij een aanbesteding voor het bouwen van een brug. Verhagen wil dat dat verandert.

''Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van onze economie'', brengt de bewindsman in herinnering.

Eerlijke kans

''Alle bedrijven horen een eerlijke kans te krijgen bij aanbestedingen. Bovendien profiteert ook de consument. Door een eerlijke aanbesteding neemt de concurrentie toe, waardoor de prijs van het werk zakt en de kwaliteit stijgt.''

De nieuwe aanbestedingsregels moeten zorgen voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers, groot en klein. Opdrachten mogen niet meer dusdanig worden geclusterd zodat kleinere bedrijven geen kans meer maken.

Onafhankelijke commissie

Zo mag een bedrijf met 120 vestigingen bijvoorbeeld niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in één aanbesteding, zodat een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer maakt.

Er komt een onafhankelijke commissie waar ondernemers met klachten over aanbestedingen terecht kunnen. Verder heeft de minister in de nieuwe regels vastgelegd dat geen onredelijke contractvoorwaarden aan ondernemers mogen worden gesteld.

Risico's

Hierdoor wordt voorkomen dat een kleine ondernemer alle risico's van een bouwproject moet dragen, terwijl deze ondernemer zich onmogelijk kan verzekeren tegen deze risico's.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden de plannen van minister Verhagen om de Aanbestedingswet te verbeteren een doorbraak voor het midden- en kleinbedrijf.

''De voorstellen vergroten de kansen voor het midden- en kleinbedrijf om overheidsopdrachten binnen te halen en verlichten de administratieve lasten voor bedrijven.''