DEN HAAG - Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vindt dat er een referendum moet worden gehouden over de vergunningverlening voor nieuwe kerncentrales.

''Als we nu nieuwe kerncentrales bouwen, zitten we er nog heel lang aan vast. Dan moet er op z'n minst breed draagvlak voor zijn'', vindt Van Tongeren.

En een referendum is volgens haar hèt middel om te kijken hoe het daar mee zit bij een ''zo'n ingrijpend en omstreden besluit''.

Het Kamerlid werkt aan een initiatiefwet om het referendum in de kernenergiewet opgenomen te krijgen. Ze hoopt daarbij op steun van onder meer de PVV van Geert Wilders. Eerder werkten beide partijen samen om een referendum over de Europese grondwet te houden.

Inhoudelijk verschil

Van Tongeren: ''Natuurlijk dachten de PVV en GroenLinks volstrekt verschillend over de inhoud van dat verdrag. Maar we waren het er wel over eens dat alle Nederlanders er zelf over moesten kunnen beslissen. Ondanks het inhoudelijke verschil van mening over kernenergie, reken ik daarom nu weer op de PVV.''

GroenLinks is tegen nieuwe kerncentrales die volgens de partij wind- en zonnestroom uit de markt drukken. ''Nederland heeft geen kernenergie nodig: we exporteren stroom. Tel daar de hoge kosten, de veiligheidsrisico's en de problemen met kernafval bij op en de keuze is snel gemaakt.''

Wat Van Tongeren betreft gaat ook de kerncentrale in Borssele dicht in afwachting van de resultaten van de Europese veiligheidstoets, de stresstest die is aangekondigd na de problemen met de kerncentrale in het Japanse Fukushima.

Lees alles over de tsunami op onze special