DEN HAAG - Het kabinet voegt drie toezichthoudende instanties samen. Het gaat om de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de telecomwaakhond Opta en de Consumentenautoriteit.

Dat maakte minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) vrijdag bekend na de wekelijkse ministerraad.

De fusie, die in 2013 klaar moet zijn, past volgens Verhagen bij het streven van een kleinere, slagvaardige overheid. De bundeling moet een einde maken aan de overlap van taken, kennis kan ook beter worden gedeeld na het samengaan.

''Het toezicht krijgt meer slagkracht en wordt efficiënter. Daarvan profiteren niet alleen bedrijven en consumenten, maar ook de belastingbetaler'', stelde Verhagen in een toelichting.

De NMa treedt op tegen kartelvorming en economisch machtsmisbruik, houdt toezicht op fusies en op de energie- en vervoerssector. De organisatie is de grootste van de drie.

De Opta houdt toezicht op de telecom- en postsector, terwijl de Consumentenautoriteit ervoor zorgt dat bedrijven geen inbreuk maken op de rechten van consumenten.

Stuurgroep

Verhagen stelt een zogeheten stuurgroep in die de nieuwe toezichthouder ''vorm gaat geven''. Verhagen liet eind vorig jaar, bij de begrotingsbehandeling van zijn ministerie, al weten te kijken naar een fusie van de toezichthouders. Toen zei hij dat dit maximaal 10 procent kostenbesparingen kan opleveren.

Volgens een goed geïnformeerde bron zal de stuurgroep een inventarisatie maken van de mogelijk te realiseren kostenbesparingen. Naar verwachting wordt dat voor 1 juni aan Verhagen gerapporteerd, waarna hij hierover de Tweede Kamer informeert.

Bezuiniging

De vorming van een supertoezichthouder mag niet uitdraaien op een bezuiniging op consumentenbescherming. Die oproep deed de Consumentenbond als reactie.

De bond vindt dat één collegelid van deze nieuwe toezichthouder verantwoordelijk moet worden voor consumentenbescherming. Jaarlijks zou een deel van het budget gereserveerd moeten worden voor de handhaving van consumentenbescherming, vindt de bond.

''We moeten ervoor zorgen dat de fusie leidt tot een krachtige marktwaakhond en niet tot een tandeloze tijger als gevolg van bezuinigingen en minder aandacht voor consumentenbelangen'', zei Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.