DEN HAAG - Minister Hans Hillen (Defensie) wilde vrijdag voorafgaand aan de ministerraad geen oordeel geven over de verontwaardigde reacties in de Tweede Kamer over het optreden rond de mislukte evacuatie in Libië en de rol van inlichtingendienst MIVD.

Hillen wees erop dat hij zelf geregeld verontwaardigd was tijdens zijn jarenlange Kamerlidmaatschap.

''Ik kan dat begrijpen", aldus de minister. ''De kunst is nu om samen te ontmoeten en gezamenlijk tot een oordeel komen."

120 vragen

Later vrijdag ontvangt de Kamer naar verwachting antwoorden op ruim 120 vragen over de mislukte evacuatie. De lijst met vragen dateert van woensdagmiddag.

Donderdag kwam er informatie naar buiten over het optreden van de MIVD. Daar wil de Kamer ook opheldering over, in elk geval voor het debat volgende week. De MIVD heeft een verzoek van de Hr.Ms. Tromp om informatie over de evacuatie urenlang niet opgemerkt.

Zonder te wachten op het advies werd vervolgens tot actie overgegaan. De drie bemanningsleden van de marinehelikopter en de Nederlandse evacué werden opgepakt.

Kritiek

In de Tweede Kamer is felle kritiek geuit op de gang van zaken. De oppositiepartijen PvdA, SP en D66 vinden dat het feitenrelaas dat Hillen en zijn collega Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) begin deze week naar de Kamer stuurden, niet klopt en onvolledig is.

Hillen wees er donderdagavond op dat het verzoek van de Tromp aan de MIVD voor de zekerheid was, om de eigen kennis over gevaren voor het fregat en de helikopter aan te vullen. Volgens de minister is niet met de evacuatiepoging gewacht op de MIVD omdat er contact was met de evacué, de omstandigheden gunstig waren en de Tromp wist welk afweergeschut er in de buurt van de oppiklocatie was.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de mislukte evacuatieactie in Libië.

Rutte

''Een minister heeft af en toe robuuste ontmoetingen met het parlement en de media'', zo relativeerde Rutte de harde kritiek die Hillen krijgt uit de Tweede Kamer. Volgens hem is de minister ''totaal geen aangeschoten wild''.

De premier wilde inhoudelijk niet ingaan op de groeiende stroom van verwijten aan het adres van Hillen naar aanleiding van de mislukte evacuatie uit Libië en de rol van de militaire inlichtingendienst MIVD. Hij wacht het Tweede Kamerdebat hierover af.

Rutte wilde ook niks zeggen over de aankondiging van de NAVO dat zij het volledige commando van de militaire operatie in Libië gaat overnemen. Hij verwees naar vicepremier Maxime Verhagen, die vrijdag de ministerraad leidt. Rutte is daar door zijn aanwezigheid in Brussel niet bij. De premier herhaalde wel dat wat hem betreft Nederland niet zal deelnemen aan bombardementen in Libië.

Belangenvereniging

De belangenvereniging van marineofficieren KVMO en de vakbond voor defensiepersoneel AFMP vinden dat minister Hans Hillen van Defensie moet aanblijven.

Het zou voor Defensie slecht zijn als de Tweede Kamer Hillen nu naar huis stuurt, terwijl volgende week besluiten worden genomen over een bezuiniging van 1 miljard euro bij de krijgsmacht.

'Absurd'

De KVMO schrijft in een brief aan Tweede Kamerleden dat Hillen de steun van de Kamer verdient om zijn ''zeer zware opgave uit te kunnen voeren''. PvdA-Kamerlid Frans Timmermans keurt die oproep af. ''Ambtenaren die kamerleden belobbyen ten behoeve van hun minister. Absurd.''

Ook voorzitter Wim van den Burg van de FNV-bond AFMP vindt dat een wisseling van minister in deze cruciale periode niet goed zou zijn. ''Daar zitten we helemaal niet op te wachten.''

Nog meer steun krijgt Hillen van oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. ''Het hakken op Hillen is buiten alle proporties'', twittert hij.

Profiel Libië

Alles over de onrust in het Midden-Oosten