AMSTERDAM - Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft eerder dit jaar voorkomen dat ABN Amro bonussen zou betalen aan de leden van de raad van bestuur.

Dat meldt het Financieele Dagblad donderdag. De krant baseert zich op meerdere anonieme bronnen.

De raad van commissarissen van de staatsbank vond een bonus terecht, ondanks het nettoverlies in 2010 van 414 miljoen euro.

De bank is voor honderd procent in handen van de staat. Daarbij is afgesproken dat banken die staatssteun ontvangen geen bonussen mogen uitkeren als ze geen winst maken. Hierdoor kon de minister de bonussen blokkeren.

Zalm

Daarmee voorkwam hij ook dat een van zijn voorgangers, bestuursvoorzitter Gerrit Zalm (VVD), een bonus kreeg.

Uit het eerdere jaarverslag van de bank bleek dat Zalm over 2010 een jaarsalaris van 750.000 euro ontving, terwijl de andere leden van de raad van bestuur 600.000 euro kregen.

De commissarissen van ABN Amro vonden het tijd voor een bonus omdat de afgelopen jaren 'keihard' is gewerkt. Een deel van de bank is onder druk van de Europese Commissie afgesplitst en ook is ABN gefuseerd met Fortis Bank Nederland.

ABN Amro liet in een reactie weten dat de raad van commissarissen helemaal geen voorstel heeft ingediend bij het ministerie van Financiën om bonussen uit te keren. ''De rvc gaat daar over en de bonusvraag is helemaal niet voorgelegd'', aldus een woordvoerder.

Gedwongen afsplitsing

Het verlies zou geheel toe te schrijven zijn aan de gedwongen afsplitsing. Anders zou er sprake zijn geweest van winst. De bankiers vonden dat ze dus eigenlijk winst hadden gemaakt en dus recht hadden op een extraatje.

Het ministerie van Financiën wees echter op de gemaakte afspraken, geen winst is geen bonus, en hield de bonussen tegen.

ING

De bonus die bestuurders van ING toegekend kregen over 2010 leidde vorige week tot veel ophef. ING maakt wel winst, maar is de staat nog veel geld schuldig. De Jager liet toen weten niets te kunnen doen omdat de bonus binnen destijds gemaakte afspraken viel.

Wel kondigde hij aan met een nieuwe wet te komen waarin staat dat banken geen bonussen mogen uitkeren zolang ze de staat nog geld schuldig zijn.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdagavond in met een motie die honderd procent belasting heft op de bonussen van bestuurders van financiële instellingen als ING en Aegon, die staatssteun van de regering hebben ontvangen. Aan de uitvoerbaarheid van die motie wordt ernstig getwijfeld. Na toenemende ophef in de politiek en media hebben de bestuurders van ING besloten af te zien van hun bonus.