DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs bezuinigt 50 miljoen euro meer op het passend onderwijs dan ze eerder bekend heeft gemaakt. Dat zei de Algemene Onderwijsbond (AOb) maandag op basis van een eigen berekening.

De bezuiniging in het passend onderwijs zou in 2012 50 miljoen euro moeten zijn, maar dat wordt volgens de AOb twee keer zo veel door de korting op het personeel.

De onderwijsbond vreest voor een verlies van zesduizend banen in het passend onderwijs. Het totale budget voor passend onderwijs gaat in de voorgenomen plannen over twee jaar van 3,7 naar 3,4 miljard.

Begin februari kwamen meer dan tienduizend mensen bijeen tijdens een demonstratie tegen de voorgenomen maatregelen.

CDA-congres

De AOb heeft nog geen concrete plannen voor grote, nieuwe acties, maar is wel van plan om op 2 april naar het CDA-congres te gaan en de collega's van de minister op de gevolgen van de bezuinigingen te wijzen.

Speciaal onderwijs is voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die extra aandacht nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld ADHD of epilepsie hebben, medicijnen toegediend moeten krijgen of dyslectisch zijn.

GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver heeft laten weten op korte termijn opheldering te willen van de minister over de berekening van de onderwijsbond.