DEN HAAG - Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis stelde dinsdag dat ze een ''meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en Staat'' wil voeren, onder meer over het wel of niet dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Ze krijgt haar zin.

Naar aanleiding van haar uitlatingen deed GroenLinks-parlementariër Tofik Dibi dinsdag een verzoek om een dergelijk debat, dat door voldoende andere partijen in de Kamer werd gesteund.

Wanneer het zal plaatshebben, is nog niet vastgesteld. Dibi vindt overigens dat het geen 'hoofddoekjesdebat' moet heten, maar een debat over vrijheid.

Vrijheid

''Een debat over hoe we met religie en religieuze symbolen omgaan in de huidige samenleving. Een mooi, inhoudelijk debat over vrijheid voor iedereen."

"Gelovigen mogen hun overtuiging niet boven die van anderen stellen, ongelovigen mogen dat ook niet. Leven en laten leven.''

PVV

De PVV in de Kamer had juist daarom geen behoefte aan het debat. Hero Brinkman: ''Wij vinden het niet kies om naar aanleiding van een interview van een collega-Kamerlid een minister naar de Kamer te roepen voor een debat."

"Ten tweede is het een moedig voornemen van collega Hennis, maar zij stelt dat alle religies gelijk zijn. Daar zijn wij het niet mee eens. De islam erkent de scheiding tussen kerk en Staat niet en heeft de sharia. Dus er is wel degelijk verschil.''