DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag opnieuw grote bezwaren geuit bij de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een meerderheid wil dat het EPD niet landelijk, maar regionaal wordt opgezet en uitgeprobeerd.

Veertien jaar nadat toenmalig minister Els Borst begon met het EPD, ziet de Senaat vooral knelpunten. Onder meer VVD, PvdA en SP vragen zich af of dit wel de manier is om het aantal medische fouten terug te dringen.

Volgens senator Heleen Dupuis (VVD) is de kans op fouten met het EPD even groot als nu. De kans dat hulpverleners elkaar corrigeren wordt volgens haar alleen maar kleiner als ze elkaar niet kennen.

Ook de andere fracties vinden dat er risico's kleven aan het uitwisselen van in dit geval medische gegevens zeker als die uitwisseling op grote schaal gebeurt. En er is twijfel of dit EPD nog wel kan doen wat ervan wordt verwacht. De VVD ziet weinig in het voorstel van minister Edith Schippers (ook VVD).

Weinig doordacht

''Er is hoop, maar niet met dit wetsvoorstel. Dit is te weinig doordacht.'' Dupuis repte van ''vreselijk gedoe'' en vindt dat de overheid zich te gemakkelijk heeft laten meenemen ''in elektronische dossieravonturen waarvan de doelstelling maar niet duidelijk wordt''.

VVD, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP, ChristenUnie hebben een voorkeur voor een kleine regionale opzet waarbij het EPD in de praktijk wordt opgebouwd. Ook het CDA wil eerst klein beginnen door het alleen als medicatie- en waarneemdossier te gebruiken om dan over twee jaar te bekijken hiermee het belang van de patiënt er echt mee is gediend.

Veiligheid

D66 wil liefst wel de landelijke opzet, maar vraagt zich af of dit wel veilig kan. Dat er recent via Wikileaks allerlei informatie naar buiten kwam, stelt de Eerste Kamer allesbehalve gerust zoals het ze ook niet lekker zit dat betrekkelijk veel mensen het EPD kunnen inzien.

Het debat wordt 29 maart voortgezet. Schippers reageert dan op de vele vragen, knelpunten en twijfels die haar dinsdag zijn voorgelegd. ''In het belang van de patiënten en de mensen die met het EPD moeten werken, ga ik bekijken of een oplossing mogelijk is'', meldde Schippers.

Ze is na Els Borst, Hans Hoogervorst en Ab Klink inmiddels de vierde minister die zich met het EPD bezighoudt.