DEN HAAG - Studenten mogen vanaf augustus 2012 nog maar één jaar extra gebruik maken van hun OV-studentenkaart, bovenop de normale studieduur. Nu mag dat nog drie jaar extra.

Daarnaast wordt de basisbeurs voor masteropleidingen vervangen door een sociaal leenstelsel. Om de studenten toch enigszins tegemoet te komen wordt de terugbetaaltermijn van de studieschuld verhoogd van 15 naar 20 jaar.

Dat schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanvullende beurs

De regels van de aanvullende beurs worden vereenvoudigd, waardoor onder meer de partnertoeslag voor studenten met kinderen vervalt. Dit najaar presenteert Zijlstra het plan voor de hervorming van de studiefinanciering aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling moet vanaf de zomer van 2012 gaan gelden.

Volgens Zijlstra is de huidige regeling van de studiefinanciering niet langer houdbaar. Daarnaast draagt het nieuwe stelsel volgens hem bij aan een kleinere overheid met minder regels.

Boete

Eerder meldde de staatssecretaris dat hij studenten die langer dan een jaar extra over hun opleiding doen een boete van 3000 euro wil opleggen. Volgens het kabinet zijn de bezuinigingen nodig om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Bovendien wordt financiële ruimte vrijgemaakt om het onderwijs te verbeteren. Vanaf 2015 gaan bezuinigingen en investeringen in het hoger onderwijs volgens het kabinet vrijwel gelijk op.

Schandalig

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) noemt het voornemen van Zijlstra in een reactie tegenover NU.nl 'schandalig'. "Het afschaffen van de basisbeurs voor de master, je reisrecht afpakken en studenten die problemen hebben met hun ouders zo hard financieel aanpakken laat zien dat Zijlstra alleen geld voor ogen heeft. Van een onderwijsinvestering hebben we nog niks gezien", aldus voorzitter Sander Breur.

“Het klopt volgens hun eigen argumenten niet dat je bij je OV-reisrecht opeens 1 jaar uitloop hebt terwijl we voor de verhoging van het collegeld 2 jaar uitloop zouden hebben", zo stelt hij.

Masterstudenten

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) worden met name de masterstudenten keihard gepakt. ''Met name uitwonende studenten met een twee- of driejarige masterstudie zijn de dupe'', zegt voorzitter Guy Hendricks.

''Het geld dat de overheid hiermee bespaart wordt niet geïnvesteerd in het onderwijs maar gaat naar de staatsschuld. Hoe willen ze het dan ooit voor elkaar krijgen om in de top vijf van kenniseconomieën te behoren?'', doelt Hendricks op de ambitie van dit kabinet.