DEN HAAG - Defensie doet toch aangifte van mogelijke strafbare feiten die zijn gepleegd bij twee afdelingen van de marine in Den Helder.

Aanleiding daarvoor zijn misstanden die aan het licht zijn gekomen bij onderzoeken naar integriteitsschendingen waarover een medewerker in 2009 bij zijn leidinggevenden aan de bel had getrokken.

De marechaussee zal echter ook onderzoek doen naar deze klokkenluider, omdat hij mogelijk misbruik heeft gemaakt van dienstvervoer.

Disciplinair gestraft

Dat heeft minister Hans Hillen van Defensie maandag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Twee leidinggevenden van het marineonderdeel CAMS Force Vision, waar defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld, zijn disciplinair gestraft. Aanvankelijk wilde Defensie het daarbij laten.

Maar nu is besloten alsnog aangifte te doen. Uit het onderzoek bleek dat bij de bedrijfsvoering tal van regels zijn overtreden. Zo heeft een leidinggevende gesjoemeld met de opgave van dienstreizen, zichzelf structureel verlof toegekend en zijn er goederen gestolen. Ook was er sprake van ongewenst gedrag.

Verscherpt

Een van de twee leidinggevenden heeft al een andere functie gekregen, de ander is maandag per direct overgeplaatst. Ook zijn de interne regels verduidelijkt en is het toezicht daarop verscherpt, aldus Hillen.

Ook het Marinebedrijf, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan schepen, heeft maandag aangifte gedaan bij de marechaussee. Waarvan, is niet bekendgemaakt. Hillen wil niet zeggen wat de aard van deze aangifte is. De zaak staat volgens hem los van de IT-divisie CAMS.

Beide organisaties vallen onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Een andere afdeling daarvan, gevestigd in een kazerne in Den Haag, kwam eerder in opspraak na berichten over machtsmisbruik, intimidatie en handel in drugs.

'Laakbare handelingen'

Hillen maakt zich zorgen over de slechte werksfeer bij DMO-onderdelen. Een extern deskundige zal daarom de bedrijfscultuur van de DMO onder de loep nemen en daarbij ook kijken naar andere mogelijke integriteitsschendingen, schrijft de minister.

Hillen zegt ''onaangenaam verrast'' te zijn door de ''laakbare handelingen'' bij CAMS die afgelopen weekeinde via de Volkskrant naar buiten kwamen.

Begin vorige maand had hij in een debat in de Tweede Kamer over misstanden op het hoofdkantoor van DMO namelijk gezegd dat hem bij interne navraag was gemeld dat er geen nieuwe gevallen bekend waren.

Buitengewoon ernstig

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk vindt het buitengewoon ernstig dat minister Hans Hillen van Defensie fout is geïnformeerd door zijn ondergeschikten over misstanden bij de marine.

''Hillen weet dus niet wat er speelt binnen zijn eigen ministerie. Dat is onacceptabel. Als de minister niet oppast, moet hij zich zorgen maken over zijn eigen gezag'', zei Van Dijk. Hij steunt de maatregelen die de minister heeft genomen.

SP en PvdA

De SP en de PvdA willen zo snel mogelijk met de minister debatteren over de kwestie. Ook dringen de partijen aan op bescherming van de klokkenluider die de kwestie heeft aangekaart en de negen medewerkers die zijn observaties hebben bevestigd tegenover een onderzoekscommissie. Hun functies dreigen te vervallen bij een reorganisatie.

Hillen vindt dat de reorganisatie op dit punt ''nader moet worden bezien''. Van Dijk wil weten of dat betekent dat Defensie de medewerkers toch in dienst houdt.