DEN HAAG - Eén op de twintig leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs moet in aanmerking komen voor extra salaris en een vrije dag in de week om schoolprojecten en collega's te begeleiden.

Dat staat in het advies van de Onderwijsraad over prestatiebeloning van leraren dat maandag werd gepresenteerd.

Het kabinet geeft in het regeerakkoord ruimte voor het extra belonen van goed functionerende leraren maar de manier waarop is nog niet volledig uitgewerkt.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) kondigde onlangs al experimenten en aan zei maandag positief te staan tegenover de adviezen van de Onderwijsraad.

Extra salaris

Onder meer het extra salaris van excellente leerkrachten, die als rolmodel moeten gelden voor collega's, kan volgens het advies oplopen tot 2500 euro per jaar. De eerste proeven met prestatiebeloning staan voor komend najaar gepland.

De onderwijsvakbond AOb maakt gehakt van het plan. Het nieuwe beloningssysteem zal de sfeer in de personeelskamers van scholen volledig verpesten en vriendjespolitiek in de hand werken, schrijft de organisatie in een reactie.

De bond vond het plan van het kabinet om prestatieloon in te voeren al slecht, maar dit plan is nog veel slechter, zegt voorzitter Walter Dresscher.

Brancheorganisatie

Volgens de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad, gaat Zijlstra met zijn plannen op de stoel van de werkgevers in het onderwijs zitten.

''Het kan het niet zo zijn dat vanuit Den Haag een blauwdruk wordt opgelegd voor het gehele onderwijs. Het beoordelen en belonen van leraren moet onderdeel zijn van het personeelsbeleid en onderwijskundig beleid van de school.''

CNV Onderwijs

CNV Onderwijs reageert positiever. Die vakbond ziet ook niets in de bonus op het salaris van maximaal 2500 euro per jaar die de excellente leraren in de wacht kunnen slepen. Maar de extra tijd en budget die de leerkrachten krijgen voor onderwijsprojecten juicht het CNV toe.